Skip to main content

Byråd Ruth Grung besøkte Haraldsplass Barnevern

23. juni 2022
Fra venstre: Regine S. Olsen-Hagen, Vigdis Anita Gåskjenn, Grethe Padøy, Rollaug Waaler, Ruth Grung, Jørn-Henning Theis

Ruth Grung er en kjent politiker fra AP, og har vært bystyrepolitiker i Bergen, stortingsrepresentant for Hordaland AP, og har utmerket seg med sitt store engasjement for liten og stor. Nå er hun byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune.

Ruth Grung besøkte Haraldsplass Barnevern sammen med sin politiske rådgiver Regine Skjærpe Olsen-Hagen.

Det er alltid givende og kjekt for Stiftelsen å ta imot våre politikere, enten de er lokale eller sentrale. Fra Stiftelsens side ønsker vi å ha god dialog med våre beslutningstakere og samarbeidspartnere på alle nivå, og i dag var det barnevern som var på dagsorden.

Jørn-Henning Theis, adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse møtte byråden sammen med Grethe Padøy, fagleder ved Haraldsplass Barnevern og stedfortreder for daglig leder, forstanderinne Rollaug Haugland Waaler, økonomi- og organisasjonsdirektør Vigdis Anita Gåskjenn og Astrid Aarhus Byrknes som er samfunnskontakt og rådgiver i Stiftelsen.

Gjennom det vel to timers møtet fikk byråden orientering om Haraldsplass Barnevern godt presentert av Jørn-Henning Theis og Grethe Padøy.

Mange tema ble berørt, og byråd Ruth Grung var engasjert og hadde både spørsmål og gode innspill.

-Jeg er opptatt av det faglige perspektivet og barns beste i de tjenestene som gis gjennom barnevernet. Haraldsplass Barnevern er en god samarbeidspart for kommunen, sier Ruth Grung. Hun ønsker også mer samarbeid, og viser til at det er viktig å bygge opp kompetanse.

-Det hadde vært nyttig med en videre dialog om utviklingsarbeid og kompetanseheving gjerne i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole på Haraldsplass Helsecampus.

Utvikling, kompetanse og kvalitetsarbeid er noe Haraldsplass Barnevern jobber kontinuerlig med, så invitten fra byråden tar vi selvsagt imot og ser frem til nye møtepunkt med barns beste i fokus!

 

 

 

 

FOTO/TEKST: Astrid Aarhus Byrknes