Skip to main content

Ny satsing på fagskoleutdanning innen helse og omsorg!

17. november 2021

Fagskolen Diakonova ble opprettet i oktober 2021 med mål om å kvalifisere flere til helse-, omsorg- og velferdstjenester. Fagskolen vil ha en diakonal og inkluderende profil.

Eierne bak denne nye fagskolen er Stiftelsen Diakonhjemmet, Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Stiftelsen Diakonova i tillegg til Ferd Sosiale Entreprenører. Fagskolen Diakonova er organisert som et ideelt aksjeselskap og tar ikke noe form for utbytte.

Bakgrunnen for denne satsningen er den tydelige demografiske utviklingen med en sterk vekst av andel eldre som lever stadig lenger. Med økende alder vil det også være flere mennesker som lever med helseutfordringer, akutte, kroniske og langvarige sykdommer som krever hjelp til omsorg og gjenopptrening. De vil ha behov for hjelp til å kunne leve trygge og gode liv.

  • En Fagskole svarer på samfunnets behov, og drivkraften bak Fagskolen Diakonova er å tilby høyrere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen Diakonova vil med sine læreplanen være tydelig verdibasert, og utdanne yrkesutøvere til tjeneste i helse- og omsorgssektoren sier Ingunn Moser som er styreleder i Fagskolen Diakonova AS.

Arbeidet med å utvikle en god og relevant studieplan innenfor aktiv omsorg for eldre, med to ulike studieretninger er nå i gang. Den ene studieretning med fordypning i aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer, den andre med fordypning i aktiv omsorg for personer med demens. Utdanningen vil rette seg mot helsefagarbeidere (tidligere omsorgsarbeidere) hjelpepleiere og andre som ønsker kompetanseheving og fordypning.

 

  • Fagskolen skal ha en praktisk tilnærming til fagene, og vil legge vekt på å ha tette bånd til arbeidslivet. Fagskolen vil også gi studiepoeng og ruste studenten til å utøve sitt yrke i et hektisk og utfordrende arbeidsliv innen helse- og omsorgtjenestene.

Styret arbeider for å sende søknad om akkreditering til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i januar 2022 med mål om oppstart av Fagskolen høsten i 2023. Rekruttering til stilling som fagansvarlig/studieleder er i gang (lenk).

Lenke til en annen sideLenke til en annen side

FOTO/VIDEO: navn/kilde