Skip to main content

Kongens fortjenestemedalje til professor Herdis Alvsvåg!

19. november 2021
Professor Herdis Alvsvåg tar imot Kongens fortjenestemedalje.

Kjære Herdis Alvsvåg!

-Gratulerer med tildelingen av Kongens Fortjenstmedalje, en ære – å bli hedret av Kongen. Du blir på denne måten belønnet for særlig samfunnsgagnlig innsats, sa ordfører i Bergen kommune Rune Bakervik da han på slutten av sin tale til Herdis  overrasket både henne og hele forsamlingen i dag på fagseminar! 

Klara Lundes Auditorium var fullt under fagseminaret på Haraldsplass Helsecampus arrangert av VID vitenskapelige høgskole. Seminaret var  i anledning av at professor Herdis Alvsvåg går over i stilling som emerita ved VID. Fagseminaret «Sykepleie – engasjement og identitet» var godt besøkt, og det var engasjerende temaer. En post på programmet var Hilsener! Det var under denne posten at Herdis Alvsvåg ble overrasket over at også ordfører i Bergen var kommet innom for å «tilsynelatende» ha en hilsen i anledning av at Herdis blir emerita ved VID. Ordføreren avsluttet sin tale ved å vise til statuttene for Kongens fortjenestemedalje! I det øyeblikket gikk det opp for Herdis og  forsamlingen at ordføreren hadde et helt annet og viktigere ærend enn bare å gi en hilsen! Han var der på vegne av Hans Majestet Kongen for å overrekke og dekorere Herdis Alvsvåg med denne medaljen som selvsagt henger høyt å få!

Ordføreren la vekt på at Herdis er en stor kapasitet med en sterk stemme og penn! Hun er modig og tydelig og har satt betydningsfulle spor og har preget sykepleierfaget!

Gjennom fagseminaret hadde viktige stemmer innenfor sykepleievitenskap og forskning gode innlegg. Bla fikk vi høre Charlotte Delmar, kollega av Herdis Alvsvåg og professor i sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet i Danmark, og professor II ved VID snakke om sterke stemmer, tilstedeværelse, intellekt og moralsk forpliktelse!

Et godt gjennomført fagseminar fra VID, og vi gratulerer Herdis Alsvåg  og ønsker henne alt godt og lykke til videre!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes