Category

Aktuelt

KVELDSGUDSTJENESTEN 3.FEBRUAR ER AVLYST

By | Aktuelt | No Comments

Vi må dessverre avlyse den planlagte kveldsgudstjenesten 3.februar pga pandemien og smittesituasjonen.

Ennå en gang ser vi oss nødt til å avlyse et planlagt arrangement i Diakonifellesskapet. Kveldsgudstjenesten den 3.februar går ut pga den situasjonen vi er i med pandemi og smitte. Vi beklager dette, og håper at det snart blir mulig å møtes igjen. Hvordan det blir fremover med andre arrangement må vi komme tilbake til etter hvert.

-Ta vare på hverandre og husk på hverandre i denne krevende tiden, og hold motet oppe, sier Rollaug Waaler som er forstanderinne i Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Snart pensjonist! Jon Arne Fauskanger ved kontorpulten i Mohns Villa.

EN TROFAST MEDARBEIDER TAKKER FOR SEG!

By | Aktuelt | No Comments

Jon Arne Fauskanger har hatt et stort ansvar og tatt del i en formidabel reise på Haraldsplass, men nå gleder han seg til å kjenne på friheten pensjonisttilværelsen har å by på!

Han har vært medarbeider i Haraldsplass familien i 22 år.

Jon Arne som er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole, startet som økonomisjef først på Haraldsplass Diakonale Sykehus i 1998, og deretter gikk han over til Haraldsplass Diakonale Stiftelse i 2010 som økonomidirektør.

Nå blir Jon Arne snart tidligpensjonist, og 1.februar 2021 går både han og kona Ingeborg Fauskanger ut av arbeidslivet med avtalefestet pensjon (AFP)

Jon Arne forteller at han har mye å se tilbake på av både krevende og gledelige saker på Haraldsplass.

Det er en opplagt og entusiastisk økonomidirektør som tar imot meg på kontoret sitt.

Kontoret har preg av lang fartstid. Her er mange permer med utallige dokumenter, men allikevel ryddig og koselig på alle måter.

Jeg kjenner på stor respekt når jeg setter meg ned for å ta denne praten med Jon Arne Fauskanger. Han har mye kunnskap og kompetanse, og han vet det meste både om Stiftelsen og virksomhetene under den.

Jon Arne Fauskanger har stått i front som økonomidirektør og vært med på en reise i utvikling og vekst.

Hvordan har det vært for deg å arbeide i en verdibasert privat ideell stiftelse over så lang tid?

– Jeg har hatt i alle disse årene en givende tid med høy trivsel. Det å få arbeide først på sykehuset og deretter i Stiftelsen har gitt meg mye. Det verdibaserte formålet som Stiftelsen bygger på er interessant og viktig for meg, og derfor har jeg også blitt her i 22 år. Jeg er jo siviløkonom og sånn sett valgte jeg å gå i børsretningen utdanningsmessig, og med det kunne jeg nok ha jobbet med noe mer kommersielt, men det er det verdibaserte og det diakonale formålet som har interessert og tiltrukket meg.

Hva tenker du om det diakonale formålet til Stiftelsen?

-Jeg identifiserer meg med det diakonale formålet, og jeg synes Bibelens fortelling om den barmhjertige samaritan legger grunnlaget for dette formålet. I verdidokumentet vårt har vi denne fortellingen med, og det synes jeg er viktig.

Jon Arne forteller også at han er glad i folkekirken, og setter stor pris på at den er raus og har stor takhøyde

-Det diakonale aspektet er blitt sterkere for meg disse årene, og det at jeg har fått jobbet med verdibaserte spørsmål og ikke bare økonomi har vært givende for meg personlig. Jeg er rett og slett blitt formet av denne jobben, sier Jon Arne åpenhjertig!

Gode ledere!

Når Jon Arne skal se tilbake på tiden ved Haraldsplass framhever han de gode lederne han har jobbet sammen med.

-Jeg setter stor pris på lederne, de gode direktørene som jeg har møtt gjennom arbeidet mitt. Det tette samarbeidet med disse har vært givende. De har gitt meg rom for utfoldelse og jeg har fått bruke mine evner på en god måte. Jeg har fått utviklet meg både som fagperson og som menneske!

Jon Arne legger til at han liker det nære samarbeidet og de gode samtalene mest i det «lukkede» rom.

-Jeg trives best tett på!

Utvikling og vekst i Stiftelsen

Jon Arne Fauskanger har vært med på en lang og viktig reise i utvikling og vekst.

Det har vært travle år, der de siste årene har vært preget av stor byggeaktivitet med blant annet nytt sengebygg for sykehuset.

Hva tenker du er noe av det viktigste og kanskje mest krevende du har vært med på her ved Haraldsplass?

Vel, der er mye som kunne vært sagt om dette. I tiden ved sykehuset hadde vi mange krevende saker, men en av de mest krevende sakene vi jobbet med var å få bli likestilt med de offentlige sykehusene i forhold til pensjon. Denne tiden jobbet jeg sammen med Eivind Hansen som da var direktør. Dette var i perioden 2002 – 2008.. Jeg må si dette var en svært vanskelig prosess hvor vi på Haraldsplass gikk i front. Ikke bare for oss selv, men også på vegne av de ideelle.

Jon Arne gjorde mye av grunnarbeidet med denne viktige saken med pensjonskostnadene. Sentrale aktører var også sykehusdirektør Eivind Hansen og arbeidsgiverorganisasjonen VIRKE. Sammen med de øvrige private ideelle gikk de i «krigen» og i 2008 ble de hørt og endelig likestilt med de offentlige.

-Når vi fikk gjennomslag for denne virksomhetskritiske saken var det en lettelse. Det kunne gått riktig ille. I denne perioden måtte Stiftelsen gjennomføre to større emisjoner for å tilføre kapital og opprettholde egenkapitalen i sykehuset, sier Jon Arne alvorlig.

En annen viktig sak som Jon Arne nevner med glede og stolthet er byggeprosjektet «Nye Haraldsplass». Det å planlegge over lengre tid og deretter få realisert og fullfinansiert «Nye Haraldsplass», og få på plass rehabiliteringsprosjektet, ja det har vært viktig for utviklingen på både sykehuset og i Stiftelsen for øvrig. mest av alt har «Nye Haraldsplass» kommet pasientene til gode!

-Vi fikk til et svært godt samarbeid gjennom «partnership» med banken. At vi som Stiftelse skulle få fullfinansiert utbyggingen i en enkelt bank, med gode vilkår, var det få som trodde. Den reisen var rett og slett flott å få være en del av!

Veien videre for Stiftelsen.

Gjennom samtalen med Jon Arne har vi vært innom mange temaer. Det som går igjen er at Haraldsplass Diakonale Stiftelse er framoverlent og ønsker å være relevant for samfunnet rundt, og ikke minst å få formidle det diakonale formålet.

Når jeg spør om hva som kan bli utfordringen fremover svarer Jon Arne ganske klart:

-Det er viktig at Haraldsplass Diakonale Stiftelse vil mye. Allikevel tror jeg at utfordringen i fremtiden vil være å balansere veksten og gjøre de tingene som styrker Stiftelsen og ikke øker risikoen økonomisk ytterligere. Jeg tror det blir viktig å søke samarbeid med andre. Personlig tror jeg det er veien å gå for å bli større og mer robust. Jeg vil også trekke frem at Stiftelsen bør videreutvikle det politiske nettverket i alle politiske retninger slik at fremtidige rammebetingelser blir robuste og forutsigbare.

En ny fase i livet venter!

Er du klar for å trekke deg tilbake og bli pensjonist?

Ja, det vil jeg si at jeg er. Dette har jeg og Ingeborg planlagt over tid. Vi har muligheten å gå av med AFP og vi ønsker å bruke muligheten nå. Alt har sin tid, sier Jon Arne.

Både Jon Arne og kona Ingeborg er aktive på sin fritid. Han tror ikke det skal bli vanskelig å fylle tiden med meningsfylte oppgaver. Jon Arne ser foreløpig ikke for seg at han skal gå inn i ulike styreverv i Stiftelsen etter han avslutter.

-Jeg skal ikke være noen «syvende far i huset». Jeg er tilhenger av «clean cut». For meg er det viktig å bruke tiden på ektefelle, barn og barnebarn. Vi har både hytte og seilbåt som vi tilbringer fritida på, og så ser vi for oss at det nå kan bli tid til både reiser, musikk og til og med lese mer. Jeg er glad i både skjønnlitteratur, filosofi og vitenskap.

Ny økonomidirektør

Jon Arne har disse årene ved Stiftelsen vært en økonomidirektør som har jobbet med helheten når en stiftelse skal utvikle seg og vokse. Selv mener han at han har vært litt «ressursgnien», men i positiv forstand. Jon Arne har virkelig vært rett person på rett plass!

Har du noen gode råd å gi din etterfølger?

Vigdis Anita Gåskjenn blir en svært god etterfølger. Hun vil være rett person fremover. Nå er tiden inne for å bygge en organisasjon rundt økonomi og økonomistyring som også tåler mer vekst. Mine råd til Vigdis Anita vil være at hun må tenke enkelt og fokusere på det viktigste. For mye detaljer kan stå i veien for en god analyse og kan også lett føre til feil i modellene.

Jeg pleier å si, og det mener jeg virkelig at det er bedre med omtrentlig riktig enn eksakt feil! Så vil jeg også ønske henne alt godt og lykke til i jobben, det kommer til å bli bra!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

TEMASAMLINGEN 25.1.21 AVLYSES!

By | Aktuelt | No Comments

Den planlagte temasamlingen i Diakonifellesskapet mandag 25.januar må dessverre gå ut.

Smittevern og tiltak for å begrense smitte er det aller viktigste for oss. Vi følger myndighetene sine råd og retningslinjer, og derfor må vi avlyse den planlagte temasamlingen 25.januar. Vi ser virkelig frem til å samles igjen til temasamling og fellesskap, men akkurat nå kan vi ikke det.

Mens vi venter, ta vare på hverandre, ta en telefon til noen du vet trenger en prat!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Vigdis Anita Gåskjenn er ny økonomidirektør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse

NY ØKONOMIDIREKTØR PÅ PLASS!

By | Aktuelt | No Comments

Vigdis Anita Gåskjenn er nå på plass i Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Vigdis Anita kommer fra forskningsinstituttet Chr. Michelsen Institutt (CMI) i Bergen, men er nå å finne i 2.etg i Mohns Villa på Haraldsplass. Hun begynte som økonomidirektør den 18.januar.

Vigdis Anita ser frem til å bevege seg fra en del av ideell sektor til en annen, og er genuint opptatt av å skape, utvikle og bruke ressursene vi har til rådighet til det beste for tjenestene som skal utøves. Hun er nysgjerrig og er opptatt av å se muligheter og samhandle for å få til god endring der det tjener!

– Jeg ser virkelig frem til å komme rundt til virksomhetene og bli kjent med medarbeiderne og det viktige arbeidet som drives, sier Vigdis Anita Gåskjenn.

Vigdis Anita er siviløkonom fra NHH og har også en mastergrad i innovasjon og ledelse fra NTNU.

Hun tar over etter John Arne Fauskanger som nå blir tidlig pensjonist!

Vi ønsker Vigdis Anita hjertelig velkommen til Haraldsplass og ønsker henne lykke til i arbeidet!

 

 

GUDSTJENESTEN 17. JANUAR 2021 AVLYSES!

By | Aktuelt | No Comments

Den planlagte Gudstjenesten i Søsterhjemmets kapell på Haraldsplass er avlyst!

Det er fremdeles restriksjoner vedr koronapandemien. Vi holder strengt smittevern ved Haraldsplass og følger anbefalingene som vi får fra våre myndigheter. Gudstjenesten sømdag 17.januar må derfor avlyses.

Vi vet at mange lengter etter å møtes og ha gudstjenestefellesskap, men vi må holde ut, og håper situasjonen bedrer seg utover vinteren og våren.

Vi vil komme tilbake til hvordan det blir med fremtidige arrangement på Søsterhjemmet.

Hold hodet kaldt, og hjertet varmt, ta vare på hverandre!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Beboer ved avdeling Skansen blir vaksinert!

MERKEDAG PÅ DOMKIRKEHJEMMET!

By | Aktuelt | No Comments

I dag gikk startskuddet for Korona vaksineringen av beboerne ved Domkirkehjemmet i Bergen.

Alle avdelingene ved sykehjemmet startet samtidig med å vaksinere.

Ole Petter Furuseth som er sykepleiefaglig leder, sier at denne dagen er en merkedag for sykehjemmet. For å få en god, forsvarlig og effektiv vaksinasjon av alle beboere har sykehjemmet tatt inn ekstra personale.

-Vi er svært takknemlige for at våre beboere har blitt prioritert til å få vaksinen først, og nå ser vi frem til at vi på sikt kan få en «normal» hverdag på Domkirkehjemmet, både for våre kjære beboere, pårørende og de gode ansatte vi har. Jeg er kjempestolt over den gode jobben de ansatte har gjort i dag, og alle beboere som har villet og kunnet få vaksinen i dag har fått den, sier Ole Petter Furuseth.

Les mer her om covid-19 og vaksinasjon:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/vaksiner-mot-covid-19/id2783266/

FOTO: Ole Petter Furuseth (DKH)

JULEFESTEN 5. JANUAR AVLYST

By | Aktuelt | No Comments

JULEFESTEN 5.januar er avlyst.

Kjære venner!

Fortsatt god jul til dere alle. I dag må vi dessverre meddele at Diakonifellesskapets julefest den 5.januar kl 18 blir AVLYST.

Da vi holder et strengt smittevern ved Haraldsplass, samt reglene om antall personer som kan samles ser vi at det ikke mulig å gjennomføre julefesten slik vi skulle ønsket.

-Vi ser frem til den dagen vi igjen kan samles, og inntil da: ta vare på hverandre, sier Forstanderinne Rollaug Haugland Waaler.

Lenke til en annen side

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

GLEDELIG JULEHØYTID OG GODT NYTT ÅR!

By | Aktuelt | No Comments

Det er desember og vi teller ned til den vakre og gode julehøytid som vi alle er så glade i.

2020 har så langt vært annerledesåret. Året med pandemi og smittevern. Året der vi har hatt begrensa sosial kontakt og fellesskap. Året der vi ble enda mer digitale og fikk kjenne på kroppen hvordan det er å være på hjemmekontor, eller få undervisning via nettet. Nå nærmer det seg jul, og vi skal få feire og minnes at Gud ble menneske, født til jord, i en stall.

Vi er tross den krevende situasjonen vi er midt oppe i, heldige som bor i Norge. Vi får god informasjon og råd for pandemien og  vi har tilgang på helsehjelp når vi trenger det.

Fortsatt må vi huske på smittevern og ha gode rutiner også inn i julehøytiden, men jul blir det også i år.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse ønsker å takke for samarbeid i året som snart er omme, og vi vil særskilt takke alle ansatte i våre virksomheter som hver eneste dag yter tjenester til pasienter, beboere, brukere og barn og unge.

TAKK forat dere gir  kompetanse med hjertevarme!

Vi er stolt av alle og enhver!

Vi ønsker alle våre samarbeidsparter, Diakonifellesskapet, alle ansatte og alle dere som følger oss på nett og i sosiale medier en riktig god og fredelig julehøytid og alt godt for det nye året 2021!

FOTO: Anita Lyssand/VID

Eiendomssjef Terje Viken ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse har vært prosjektleder for innføringen av Sesam Sesam i Haraldsplass Parkering.

1.DESEMBER FJERNES BOMMENE I HARALDSPLASS PARKERING

By | Aktuelt | No Comments

Nå er det klart!

Fra tirsdag 1.desember blir Haraldsplass Parkering billettløs!

I disse korona tider så er dette gode nyheter!

Ett berøringsfritt billett system er positivt, og vi ser mange fordeler med Sesam Sesam.

Med denne løsningen vil både ansatte, pasienter, besøkende og studenter raskere kjøre ut og inn av parkeringsanlegget, og man trenger ikke trekke noen billett.

Sesam Sesam appen er lett å bruke, men man kan også betale for parkeringen enten på billettautomat ved å taste inn bilnummer eller ved å få en faktura.

For de ansatte som har avtale om parkering blir det enkelt å registrere seg med bilnummer og ellers opplysninger som trengs i appen.

FOTO:privat

FORTSATT AVLYSTE ARRANGEMENTER PÅ SØSTERHJEMMET

By | Aktuelt | No Comments

Diakonifellesskapet avlyser alle arrangementer fram til 10. desember.

Smittesituasjonen er fremdeles krevende selv om det er gledelig å se at antall smittede går ned i Bergensområdet. Diakonifelleskapet ser ikke mulighet for å åpne for arrangementer nå, men følger situasjonen nøye.

Middagsbønn på onsdager, adventskaffen 29.11 og 6.12 blir avlyst, det samme gjelder for kveldsgudstjenesten den 2.desember.

-vi synes det leit å ikke få samles til fellesskap, men nå må vi holde ut og håpe at smitten går ned og vi får mer normale dager igjen.

Husk å ta vare på hverandre, ta gjerne en telefon eller send en sms og på den måten gi mot og oppmuntring til hverandre, sier forstanderinne Rollaug Haugland Waaler.