Skip to main content
Category

Aktuelt

Fra ve: Silje Myklebust, Ole Jacob Broch, Vigdis Anita Gåskjenn, Idar Krumsvik, Linn Kristin Langley Engø, Jørn-Henning Theis, Line Jacobsen, Arvid Møll

Ordfører og byråd for sosiale tjenester og barnevern i Bergen kommune kom på besøk til Haraldsplass Diakonale Stiftelse

By Aktuelt

Fredag 13.janaur var vi så heldige å få storfint besøk fra Bergen kommune.

Den nyvalgte ordføreren Linn Kristin Langley Engø og ny byråd for sosiale tjenester og barnevern Line Jacobsen møtte representanter fra Stiftelsen og Haraldsplass Serio Ung AS.

Ordfører og byråd hadde også med seg sine politiske rådgivere, Ida Asplund og Ole Jacob Broch. I tillegg fikk vi stifte bekjentskap med Silje Myklebust som er rådgiver i byrådsavdelingen for sosiale tjenester og barnevern og som arbeider spesifikt med den kommunale barnevernstjenesten.

Det er alltid hyggelig å ta imot våre myndigheter og samarbeidspartnere enten de er lokale eller mer sentrale.

Når både ordfører og byråd tar seg tid til å besøke oss, så gir det anerkjennelse og uttrykker vilje til samarbeid og samhandling.

Det var Haraldsplass Diakonale Stiftelse som tok initiativ til dette besøket som omfattet både møte med god orientering og dialog, men også en omvisning i Haraldsplass Helsecampus. Selve møtet ble holdt på Søsterhjemmet som så alltid utgjør en fin ramme rundt ulike besøk som vi har.

Ordføreren og byråd fikk møte adm.dir. Jørn-Henning Theis, Vigdis Anita Gåskjenn og Astrid Aarhus Byrknes fra Stiftelsen.

Fra den nye virksomheten innenfor barnevern, Haraldsplass Serio Ung, fikk ordfører og byråd bli kjent med Idar Krumsvik som ny direktør i Haraldsplass Serio Ung, og Arvid Møll som er ny regionleder i Haraldsplass Serio Ung.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er formålsdrevet, og alt arbeid i Stiftelsen og virksomhetene for øvrig er basert på et kristent verdigrunnlag.

Gjennom orienteringen om Stiftelsen fikk Bergenspolitikerne et innblikk i historien og tradisjonene på Haraldsplass, samt et blikk utøver og fremover.

Hvordan styrker vi oss i fremtiden? Hvordan kan vi som Stiftelse bidra som en relevant samfunnsaktør og hjelpe våre medmennesker som trenger oss?

Haraldsplass Serio Ung ble presentert av Idar Krumsvik og Arvid Møll.

Virksomheten er opptatt av det kunnskapsbaserte barnevern.

Det ble en fin samtale om viktigheten av forebygging i hele oppvekstområdet. Vi må ha fokus på å hjelpe barna der de er.

-Det er uhyre viktig for oss å være klare på hvordan vi skal hjelpe. Alle barn og unge er forskjellige, og hjelpen må gjenspeile dette, sa Idar Krumsvik når han orienterte om hvordan Haraldsplass Serio Ung arbeider.

Jørn-Henning Theis som er adm.dir. i Stiftelsen pekte på viktigheten av å samhandle godt mellom Bergen kommune og Haraldsplass Serio Ung.

-Vi ønsker samhandling med kommune, vi ønsker å bidra og deler gjerne vår kompetanse innenfor barnevern raust, sier Jørn-Henning Theis til et oppfølgingsspørsmål fra ordføreren.

Ordfører og byråd for sosiale tjenester og barnevern satte pris på å bli invitert. De gav uttrykk for at besøket var nyttig og de hadde fått bedre innsikt i helheten i det Haraldsplass Diakonale Stiftelse driver med.

-Ideelle organisasjoner som Haraldsplass Diakonale Stiftelse er viktige i byen vår, og vi ønsker en god miks mellom ideelle og offentlige tjenester, sier Linn Kristin Langley Engø i samtalen. Hun og legger også til at det var både spennende og lærerikt å møte Stiftelsen og Haraldsplass Serio Ung.

Byråd for sosiale tjenester og barnevern, Line Jacobsen er enig med ordføreren og legger til:

-Vi må legge vekt på kvalitet og kompetanse i de tjenestene som kommunen har ute på anbud. Kvalitet er viktig og avgjørende, sa Line Jacobsen.

Besøket ble avsluttet med en omvisning i de nye arealene i Haraldsplass Helsecampus, og det var enighet om at vi må fortsette dialogen og samarbeidet.

 

 

 

FOTO/TEKST: Astrid Aarhus Byrknes

Alléen med lys i november!

Haraldsplass Diakonale Stiftelse søker kvalitets- og bærekraftsansvarlig

By Aktuelt

Haraldsplass Diakonale Stiftelse søker etter deg som er analytisk med sans for kritisk tenkning og med sterk etisk retningssans. Du må være opptatt av og interessert i å bygge systemer som underbygger de målene og kravene virksomheten(e) har, og du må kunne veilede dine kollegaer i bruk av kvalitetssystem og dokumentering. Stillingen inngår i dag i avdeling for finans, strategi og virksomhetsstyring, en ny avdeling som i tråd med nylig vedtatt strategi har et særlig fokus på økonomi og utviklingskapasitet gjennom kvalitet, god styring og forvaltning.  

Stiftelsen er i stor endring, og du vil ha mange sterke fagfolk som kollegaer som sammen, og hver for seg, yter rådgiving og støtte til Stiftelsen og flere av virksomhetene i Haraldsplass-familien. Du vil være sentral i å videreutvikle strukturer slik at Stiftelseskonsernet etterlever og effektivt kan rapportere på både finansielle og ikke-finansielle krav innen kvalitet, ESG og ulike sertifiseringer.

Som ansatt hos oss er du opptatt av å dele kunnskap og har et ønske om å bidra til utvikling og profesjonalisering. Du motiveres av Stiftelsens motto «Kompetanse med hjertevarme» og er lojal til Stiftelsens formål. Personlig interesse og egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen vil rapportere til Direktør for finans, strategi og bærekraft, men det kan på noe sikt bli endringer i organisasjonen.

Stiftelsens medarbeidere skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger.

Trykk her for å lese mer om stillingen

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Haraldsplass Diakonale Stiftelse slutter seg til Bransjestandard for ideell velferd

By Aktuelt

Bransjestandard for ideell velferd ble vedtatt av bransjestyret for Virke ideell og frivillighet i oktober 2022. Haraldplass Diakonale Stiftelse ved Hovestyret tilsluttet seg bransjestandarden 19.12.2022.

Bransjestandarden gjelder for alle Virkes medlemmer som selv ønsker å slutte seg til den. Bransjestandarden gjelder her for virksomheter som yter velferdstjenester. For Haraldsplass Diakonale Stiftelse så er dette tjenester innenfor helse- og omsorg, samt utdanning. Standarden skal bidra til:

  • Økt tillit til ideelle organisasjoner
  • Åpenhet og etterrettelighet på økonomiske disposisjoner
  • Felles standard for god arbeidsgiverpolitikk i ideell sektor

Haraldsplass Diakonale Stiftelse ser på denne standarden som et viktig redskap for ideell vekst og utvikling.

Les mer om Virkes bransjestandard her

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Julehilsen fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse

By Aktuelt

Kjære venner av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. 

Vi legger en hektisk, og fra et perspektiv, veldig spennende høst bak oss. Fra andre perspektiv ser det hel annerledes ut: Det er krig i Europa, mange flere enn før sliter med å betale regninger, og selv uten de alle største nedstengningene pga pandemi, er det mange ting som kan gjøre oss urolige.

Ennå er det etterdønninger av covid pandemien, og det er en travel tid i våre virksomheter der sykdom rammer både pasienter/brukere og personalet. 

Samtidig så skjer det mye i Haraldsplass Diakonale Stiftelse for tiden, men alt skjer med et fokus på det viktige samfunnsoppdraget vi har, og vår rolle som samfunnsaktør. 

Vi er i alle virksomhetene og Stiftelsen veldig opptatt av å se fremover og utvikle oss. Denne høsten har vi arbeidet mye med en ny strategiplan for Stiftelsen som ble vedtatt av hovedstyret 19. desember. Her det særlig fem områder som vi skal jobbe frem mot 2027: 

  • Diakonal verdibærer og synlig samfunnsaktør​  
  • Engasjement for bærekraft i et bredt perspektiv ​  
  • Samarbeid internt og eksternt for å oppnå vekst og utvikling​  
  • Være en attraktiv, utviklingsorientert arbeidsgiver​  
  • Styrke økonomi og utviklingskapasitet gjennom kvalitet, styring og god eiendomsforvaltning. 

I tillegg har vi brukt mye tid på et organisasjonsprosjekt, der to organisasjoner innenfor barnevern skal bli til et nytt selskap. Haraldsplass Barnevern og Haraldsplass Serio AS slås sammen fra 1.januar 2023. Ny direktør for selskapet er ansatt og har startet arbeidet, og vi ser fram til en organisasjon som setter fag, kompetanse, kvalitet og bærekraft på dagsorden. Det nye selskapet får navnet Haraldsplass Serio Ung As, og det skal virkelig bli spennende å følge organisasjonen videre. 

I alle våre virksomheter arbeides det godt. Det er som sagt krevende med stor innstrøm på sykehuset, generelt mange sykemeldte,- men det gjøres en utrolig stor innsats fra alle våre ansatte. Vi er stolte og glade over at så mange engasjerer seg og arbeider for at alle våre pasienter, beboere, og brukere skal oppleve at det gis gode tjenester.  Vårt motto i ny strategiperiode er det samme: «Kompetanse med hjertevarme». 

Det går mot jul, og vi skal snart feire denne vakre høytiden. Denne julen har dog et bakteppe med krig i Europa, og demokratiet flere steder i verden er satt på en hard prøve. Mange lider og har mistet alt de eier, millioner av mennesker er på flukt, og mange av disse har kommet til oss, til trygge Norge. Og her hjemme er det høye strømpriser, matvarer som stiger, og renten blir satt opp. Hele bildet er for mange svært krevende. 

Likevel skal vi feire jul, og minnes barnet i krybben,- der det hele bare handler om håp, også i det som kan virke håpløst. Gud ble menneske, og ønsker å vise omsorg for alle mennesker. 

 Fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse  vil vi takke våre virksomheter, ledere, ansatte, samarbeidspartnere og venner, en gledelig jul, og alt godt for det nye året som ligger foran 2023. 

 Jørn-Henning Theis 

Administrerende direktør. 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere forstandere og forstanderinne på besøk i Stiftelsen.Audun Tang i midten.

Tidligere forstander ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse Audun Tang har fylt 100 år!

By Aktuelt

Den 24.november fylte Audun Tang 100 år. Audun Tang ledet Bergen Diakonissehjem (Haraldsplass Diakonale Stiftelse) som forstander fra 1976 til 1989.Før dette var han sykehusprest og studierektor på Haraldsplass. I denne perioden skjedde det mye på Haraldsplass av både strukturelle grep i ledelsen, men også store endringer i bla høgskolen.

Audun Tang vokste opp i bedehus- og indremisjonsmiljøet i Blomsterdalen og dette var med å motivere hans senere livsvalg om å studere teologi. 

I 1953 ble Audun Tang ordinert til prest og frem til 1958 virket han som kretssekretær i Bjørgvin krets av Santalmisjonen. 

Audun Tang var også misjonær ved Batak-kirkens teologiske høyskole i Nord Sumatra. Her var han og familien hans i hele 12 år. 

Fødselsdagen feiret Audun Tang i Ytrebygda kirke 26.november med inviterte gjester. Jubilanten fikk som seg hør og bør mange hilsener på dagen. 

En av de som hilste jubilanten var Jørn-Henning Theis som i dag er adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse. 

Theis fokuserte på hva Tang har betydd for Haraldsplass i en viktig brytningstid i årene 1976-1989. Tang kjempet mange kamper denne perioden for ideell og diakonal sektor.  

I Audun Tang sin tid som leder ble bla barnevern (Haraldsplass Barnevern) og sjelesorgsenteret (Haraldsplass Samtalesenter) etablert. Gjennom funksjonsfordeling mellom Haukeland sykehus og Haraldsplass ble geriatriområdet lagt til Haraldsplass Diakonale Sykehus. Dette var virkelig et sjakktrekk! 

-Du stod opp for Haraldsplass gjennom din refleksjon både prinsipielt, vitenskapelig og teologisk. Dette var en gave og en velsignelse for Haraldsplass. I en sterk brytningstid ideologisk sett løftet du frem også frem diakonien i et sekulært samfunn. Denne diskusjonen er ennå ikke ferdig, sa Jørn-Henning Theis i sin tale til jubilanten. 

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har mye å takke Audun Tang for. 

Vi gratulerer Audun Tang med overstått dag, og ønsker alt godt for dagene som kommer! 

 

 

 

 

 

FOTO: Rollaug Haugland Waaler

Alléen med lys i november!

Lystenning i Alléen søndag 27.11.22

By Aktuelt

Vi inviterer til familiegudstjeneste i foajeen på sykehuset/ resepsjonsområdet.

Collegium Vocale deltar og det blir servering av gløgg og pepperkaker.

Etter gudstjenesten går vi i prosesjon opp til Alléen og tenner lysene ca. kl. 17:45.

Hjertelig velkommen til store og små!

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Alt du bør vite om det nye bybanestoppet ved Haraldsplass

By Aktuelt

Mandag 21. november åpner linje 2 og budsjettet for utbyggingen er på omtrent 7,5 mrd., og er en del av Miljøløftet i Bergen.

Den nye underjordiske holdeplassen skal betjene fastboende, ansatte, brukere og pasienter til Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haraldsplass Helsecampus med VID vitenskapelige høgskole, og ellers leietagere og brukere på Haraldsplassområdet, Haukeland Universitetssykehus og ved andre helseinstitusjoner i området.

Ta Bybanen til Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haraldsplass Helsecampus.

Med den nye bybanelinjen (linje 2) vil det ta syv minutter fra Kaigaten i sentrum til bybanestoppet ved Haraldsplass og Haukeland.

Fra Fyllingsdalen vil det ta 9 minutter til Kronstad, og 10 minutter til Haraldsplass/Haukeland – og 18 minutter til endeholdeplassen i Kaigaten (sentrum av Bergen). Kronstad kommer til å bli et travelt knutepunkt. Der blir det overgang mellom bybanens linje 1 og linje 2.

Selve holdeplassen ved Haraldsplass/Haukeland blir på mange måter historisk. Det blir den første underjordiske holdeplassen i Vestland fylke.​ Holdeplassen ved Haraldsplass heter «Haukeland sjukehus», og navnet er forankret politisk i gamle Hordaland fylke.

Holdeplassen ligger 30 meter under bakken. Det tilsvarer et «ni-etasjes bygg» – her er det godt lys, heiser og rulletrapper.

Når man kommer til holdeplassen under bakken, vil det bli skiltet til Haraldsplass.

Med 7000 daglige passasjerer blir dette den travleste bybaneholdeplassen.

– Dobbelt sett med rulletrapper i tre sløyfer vil ta unna de fleste passasjerene som går av Bybanen på vei opp til bakkenivå, sier byggeleder Kjetil Kolle Solheim.

Den underjordiske holdeplassen vil holde en konstant temperatur på 8 grader både sommer og vinter. Innemiljø i en slik installasjon er også viktig, og det er flere tiltak for å sørge for at dette blir best mulig både med ventilasjon og materialvalg i alle deler av konstruksjonen. Holdeplassen har også et kraftig røykavtrekk og evakueringssoner ved en eventuell brann.

Nede på holdeplassen har benker blitt montert og “den oransje skiven» har fått en sentral plassering på plattformen. Den oransje skiven er bybanens kjennemerke, på holdeplassen inneholder den all baneinformasjon og billettautomat.  Det er også montert benker og oransje skiver ved alle inngangspartier slik at brukere kjenner igjen bybanens innganger.

Plattformen er 12 meter bred og 48 meter lang.

Det blir to oppganger

Oppgang sør: Tar deg til utgangen i krysset Haukelandsbakken og Haukelandsveien med kort vei til Haukeland Universitetssjukehus. I oppgangen kommer naturlig lys inn fra holdeplassbygget ned i oppgangen via speil/lyssverd. Den mest effektive metoden er å bruke rulletrapper, alternativt er det også to heiser.

Oppgang nord: Tar deg på 4 – 5 minutter i gangtunnel – til utgangen tett på Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haraldsplass Helsecampus, Årstadveien og Odontologen. Gangtunnelen er 11​0 meter lang og tar deg gradvis oppover mot Haraldsplass. Gangtunnelen (se bildet under) er godt opplyst og oversiktlig. Her er det også rulletrapper og heis. Denne oppgangen er også tett på for VID vitenskapelige høgskole.

Oppgangene er godt merket med Haraldsplass og Haukeland.

Anleggsgartner har bygget natursteinmur, kantstein langs vei, brostein og granitt. Dette er et gammelt håndverk som skaper varige overflater og trivelige uterom. Grøntavdelingen til anleggsgartneren har hatt ansvar for beplantning av trær, busker, blomster og planter.

Endringer i det trafikale bildet og nytt kjøremønster:

Det blir også endringer i det trafikale bildet i området rundt Haraldsplass Diakonale Sykehus. Nåværende innkjørsel til HDS (bildet under) blir stengt for vanlig trafikk. Denne innkjørselen skal være forbeholdt utrykningskjøretøy i rød respons, altså akutt hjelp.

Besøkende, ansatte og brukere som kommer med bil – kjører inn ved Ulriksdal Helsepark – og følger skilting mot HDS (se bildet under – bildet er tatt i retning sør). Kjør inn ved rundkjøring, vis-á-vis Rema 1000. Når man kommer inn til sykehuset vil man finne Haraldsplass Parkering. Du kan gå tørrskodd inn til selve sykehuset. Endringene i kjøremønsteret skjer fra søndag 20.11.22 – kl. 20.00.

Her kan du få nyttig informasjon om busstilbudet til Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haukeland Universitetssykehus og andre helseinstitusjoner i området:

Endringer for kollektivreisende i Bergen fra 21. november – Skyss.

På bybaneholdeplassen, ved Haraldsplass og Haukeland Universitetssykehus, har kunstneren Inger Johanne Rasmussen laget kunstverket «Melkeveien» (se bildet under). Det er et integrert verk av betongheller laget på Tunge Ting AS på Voss i samarbeid med kunstneren.

Ellers langs traseen er det en statue i bronse ved Fyllingsdalen terminal, takplate i bybanevognene og en fotoutstilling laget av Vegar Moen og Beret Aksnes, lydspor som spilles av ved hver ny holdeplass laget av komponist Craig Farr. Du kan lese mer om bybanekunsten på Haukeland sjukehus holdeplass her:

https://www.vestlandfylke.no/nyheitsarkiv/2021/mangefarga-stjernehimmel-under-bakken-pa-haukeland/

 

 

FOTO: Rune Eriksen

Jørn-Henning Theis, adm.dir. i Haraldsplass Diakonale (i midten) Stiftelse signerer FUTURE-PROOFplakaten.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse signerer FUTURE-PROOF plakaten

By Aktuelt

Vi står sammen for menneskerettigheter.

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse ved adm.dir. Jørn-Henning Theis signerte plakaten 18.oktober.

Stiftelsen ser på denne signeringen som viktig. Det er prisverdig at Næringsrådet har inngått samarbeid med Raftostiftelsen for å oppmuntre til fokus på menneskerettighetsarbeid hos næringslivet i Bergen.

-Når vi signerer FUTURE-PROOF plakaten vil vi arbeide målrettet for menneskerettigheter og et anstendig arbeidsliv. Det er også sammenfallende med den nye åpenhetsloven som nettopp skal fremme virksomheters respekt, kunnskap og åpenhet om menneskerettighetssituasjonen i hele leverandørkjeden, sier Jørn-Henning Theis.

Gjennom FUTURE-PROOF får vi også være med i et faglig nettverk, noe vi ser på som viktig og lærerikt. Å møtes rundt samme bord for å finne løsninger tror vi er en god måte å sikre arbeidet med FUTURE-PROOF plakaten. Vi ser frem til å bli kjent med nettverket, bidra og på den måten sette agenda for det videre arbeidet. 

 

FOTO: Bergen Næringsråd