Category

Aktuelt

ER DU VÅR NYE ADMINISTRASJONS- OG SERVICE MEDARBEIDER?

By | Aktuelt | No Comments

Vi er i utvikling og vekst, og i den forbindelse søker vi etter en fleksibel, ryddig og initiativrik administrasjonsmedarbeider som vil ivareta viktige kontor- og servicefunksjoner i et mangfoldig arbeidsmiljø.

Den rette kandidaten vil kunne sette sitt solide og gode preg på arbeidet og vil ha en viktig funksjon i både drift og videreutvikling. Vi søker etter en samfunnsengasjert person som blir motivert av stiftelsens formål «Kompetanse med hjertevarme». Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen rapporterer til økonomi- og organisasjonsdirektør.

Stiftelsens medarbeidere skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger.

Du kan lese mer om stillingen på finn.no og du kan søke på stillingen ved å sende søknadsbrev og CV via annonse på   https://www.finn.no/

Finnkode: 212283574

Søknadsfrist er 10. april 2021.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte økonomi- og organisasjonsdirektør Vigdis Anita Gåskjenn på tlf 93024176 eller på mail viga@hk.haraldsplass.no

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE HAR LEDIG STILLING SOM VAKTMESTER!

By | Aktuelt | No Comments

Vi har en mangfoldig og økende eiendomsmasse, og i den forbindelse søker vi etter en fleksibel, ryddig og initiativrik vaktmester som vil ivareta viktige drift- og servicefunksjoner!

Den rette kandidaten vil kunne sette sitt solide og gode preg på arbeidet og vil ha en viktig funksjon i både drift og videreutvikling. Vi søker etter en engasjert person som blir motivert av Stiftelsens formål «Kompetanse med hjertevarme». Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.  

Stillingen rapporterer til eiendomssjef.

Stiftelsens medarbeidere skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger.

Lønn etter avtale.

 Du kan søke på stillingen ved å sende søknadsbrev og CV via annonsen på  https://www.finn.no/

Søknadsfrist er 10. april 2021.

Finnkode: 212211488

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte eiendomssjef Terje Viken på tlf 94808063 eller på mail tevi@hk.haraldsplass.no

 

 

TEMASAMLINGEN 22.MARS ER AVLYST!

By | Aktuelt | No Comments

Vi må dessverre avlyse den kommende temasamlingen mandag 22.3.21 på Søsterhjemmet.

Diakonifellesskapet sin planlagte temasamling på mandag går dessverre ut. Vi hadde virkelig sett frem til denne samlingen, men pga smittesituasjonen må vi avlyse den.

Vi ønsker dere alle velkommen tilbake til Haraldsplass, og Diakonifellesskapet sine møter og samlinger når det blir mulig igjen! Inntil da: ta vare på hverandre!

Sindre Aadland ved sykesengen der simulatoren "Venke" ligger !

SENTER FOR SIMULERING OG FERDIGHETSTRENING BIDRAR TIL LÆRING!

By | Aktuelt | No Comments

Det gamle akuttmottaket på Haraldsplass har fått ny aktivitet!

Når Stiftelsen besøker Senter for simulering og ferdighetstrening, er lærere ved høyskolen og student Sindre Aadland i gang med å få opplæring på simulatoren «Venke». Dette er kort forklart en avansert dukke. Simulatoren kan brukes sammen med det nye simulering- og debrifings- systemet SimCapture.

Senter for simulering og ferdighetstrening er lokalisert i det gamle akuttmottaket på Haraldsplass Diakonale Sykehus. De nyoppussa lokalene er lyse og trivelige og innbyr til læring for livet!

Det er en engasjert og entusiastisk student ved VID – Bergen som er på plass for å få opplæring på SSF denne morgenen i februar.

Sindre Aadland er 1.års student ved sykepleierutdanningen, og han har fått ta del i denne opplæringen som medlem i VID akuttmedisinske studentforening VAS. Han har virkelig sett fram til åpningen av det nye senteret, og å få ta dette i bruk.

Senter for simulering og ferdighetstrening er avgjørende for den praktiske delen av utdannelsen sykepleierstudentene skal igjennom. Det er gjennom trening at ferdigheter på prosedyrer mm utvikles, og gjør studentene i stand til å gå ut i praksis med en god basiskunnskap for å lære mer.

Sindre forteller at det å trene og øve seg på ulike prosedyrer og rutiner er viktig og at samfunnet generelt er opptatt av digitalisering og simulering som verktøy i arbeidsprosesser.

-Dette senteret har utviklet metoder for å lære under trygge forhold, og jeg opplever at det er god kvalitet på opplæringen her. Det er også attraktivt for studentene med et godt utbygd senter for simulering og ferdighetstrening, og jeg tror dette vil bidra til at mange vil bruke noe av fritiden sin her, sier Sindre Aadland.

Etter en treningsøkt kan man sette seg ned og ha en «debrifing» da selve øvelsen kan bli filmet. Man ser da situasjonen fra et annet perspektiv, og dette kan brukes i læringsøyemed for eksempel i neste simuleringssituasjon

Senter for simulering og ferdighetstrening er blitt til gjennom et samarbeid mellom VID og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Samlokalisering er positivt og unikt, og vil bidra til spennende møtepunkt mellom akademia og klinikk!

Senteret har 17 senger fordelt på fire rom. Et av rommene kan brukes som isolat. Senteret har topp moderne basisutstyr og flere simulatorer.

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Forstanderinne Rollaug Haugland Waaler

DIAKONIFELLESSKAPETS TEMASAMLING 22.FEBRUAR AVLYSES!

By | Aktuelt | No Comments

Vi må dessverre enda en gang avlyse et etterlengtet arrangement i regi av Diakonifellesskapet på Haraldsplass.

Temasamlingen den 22.februar kl 19.00 på Søsterhjemmet må avlyses. Fremdeles har vi strenge restriksjoner vedr smittevern, og hvor mange som kan møtes som gjør at vi må avlyse dette arrangementet.

-Vi må se fremover,  holde motet oppe og glede oss til den dagen vi igjen skal møtes til temasamling og fellesskap, sier forstanderinne Rollaug Haugland Waaler

FOTO: arkiv

Søsterhjemmet på Haraldsplass i vinterprakt

GUDSTJENESTEN I SØSTERHJEMMETS KAPELL 14.FEBRUAR AVLYSES!

By | Aktuelt | No Comments

Gudstjenesten i Søsterhjemmets kapell  kommende søndag må dessverre avlyses.

Med forsterkede nasjonale smitteverntiltak i Bergen og Bergensregionen frem til og med 14.februar, gjør at vi må avlyse den planlagte Gudstjenesten på Søsterhjemmet.

Smittesituasjonen er for tiden uoversiktlig, og derfor er det strenge tiltak som gjelder for oss alle.

Vi håper at alle vil bidra med å slutte opp om tiltakene, og vær oppmerksom på symptomer. Ta en test for sikkerhets skyld dersom du kjenner på noe.

– Nå lengter vi mot den dagen vi kan samles igjen. Hold motet oppe, og ta vare på hverandre, sier forstanderinne og leder av Diakonifellesskapet Rollaug Haugland Waaler.

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

KVELDSGUDSTJENESTEN 3.FEBRUAR ER AVLYST

By | Aktuelt | No Comments

Vi må dessverre avlyse den planlagte kveldsgudstjenesten 3.februar pga pandemien og smittesituasjonen.

Ennå en gang ser vi oss nødt til å avlyse et planlagt arrangement i Diakonifellesskapet. Kveldsgudstjenesten den 3.februar går ut pga den situasjonen vi er i med pandemi og smitte. Vi beklager dette, og håper at det snart blir mulig å møtes igjen. Hvordan det blir fremover med andre arrangement må vi komme tilbake til etter hvert.

-Ta vare på hverandre og husk på hverandre i denne krevende tiden, og hold motet oppe, sier Rollaug Waaler som er forstanderinne i Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Snart pensjonist! Jon Arne Fauskanger ved kontorpulten i Mohns Villa.

EN TROFAST MEDARBEIDER TAKKER FOR SEG!

By | Aktuelt | No Comments

Jon Arne Fauskanger har hatt et stort ansvar og tatt del i en formidabel reise på Haraldsplass, men nå gleder han seg til å kjenne på friheten pensjonisttilværelsen har å by på!

Han har vært medarbeider i Haraldsplass familien i 22 år.

Jon Arne som er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole, startet som økonomisjef først på Haraldsplass Diakonale Sykehus i 1998, og deretter gikk han over til Haraldsplass Diakonale Stiftelse i 2010 som økonomidirektør.

Nå blir Jon Arne snart tidligpensjonist, og 1.februar 2021 går både han og kona Ingeborg Fauskanger ut av arbeidslivet med avtalefestet pensjon (AFP)

Jon Arne forteller at han har mye å se tilbake på av både krevende og gledelige saker på Haraldsplass.

Det er en opplagt og entusiastisk økonomidirektør som tar imot meg på kontoret sitt.

Kontoret har preg av lang fartstid. Her er mange permer med utallige dokumenter, men allikevel ryddig og koselig på alle måter.

Jeg kjenner på stor respekt når jeg setter meg ned for å ta denne praten med Jon Arne Fauskanger. Han har mye kunnskap og kompetanse, og han vet det meste både om Stiftelsen og virksomhetene under den.

Jon Arne Fauskanger har stått i front som økonomidirektør og vært med på en reise i utvikling og vekst.

Hvordan har det vært for deg å arbeide i en verdibasert privat ideell stiftelse over så lang tid?

– Jeg har hatt i alle disse årene en givende tid med høy trivsel. Det å få arbeide først på sykehuset og deretter i Stiftelsen har gitt meg mye. Det verdibaserte formålet som Stiftelsen bygger på er interessant og viktig for meg, og derfor har jeg også blitt her i 22 år. Jeg er jo siviløkonom og sånn sett valgte jeg å gå i børsretningen utdanningsmessig, og med det kunne jeg nok ha jobbet med noe mer kommersielt, men det er det verdibaserte og det diakonale formålet som har interessert og tiltrukket meg.

Hva tenker du om det diakonale formålet til Stiftelsen?

-Jeg identifiserer meg med det diakonale formålet, og jeg synes Bibelens fortelling om den barmhjertige samaritan legger grunnlaget for dette formålet. I verdidokumentet vårt har vi denne fortellingen med, og det synes jeg er viktig.

Jon Arne forteller også at han er glad i folkekirken, og setter stor pris på at den er raus og har stor takhøyde

-Det diakonale aspektet er blitt sterkere for meg disse årene, og det at jeg har fått jobbet med verdibaserte spørsmål og ikke bare økonomi har vært givende for meg personlig. Jeg er rett og slett blitt formet av denne jobben, sier Jon Arne åpenhjertig!

Gode ledere!

Når Jon Arne skal se tilbake på tiden ved Haraldsplass framhever han de gode lederne han har jobbet sammen med.

-Jeg setter stor pris på lederne, de gode direktørene som jeg har møtt gjennom arbeidet mitt. Det tette samarbeidet med disse har vært givende. De har gitt meg rom for utfoldelse og jeg har fått bruke mine evner på en god måte. Jeg har fått utviklet meg både som fagperson og som menneske!

Jon Arne legger til at han liker det nære samarbeidet og de gode samtalene mest i det «lukkede» rom.

-Jeg trives best tett på!

Utvikling og vekst i Stiftelsen

Jon Arne Fauskanger har vært med på en lang og viktig reise i utvikling og vekst.

Det har vært travle år, der de siste årene har vært preget av stor byggeaktivitet med blant annet nytt sengebygg for sykehuset.

Hva tenker du er noe av det viktigste og kanskje mest krevende du har vært med på her ved Haraldsplass?

Vel, der er mye som kunne vært sagt om dette. I tiden ved sykehuset hadde vi mange krevende saker, men en av de mest krevende sakene vi jobbet med var å få bli likestilt med de offentlige sykehusene i forhold til pensjon. Denne tiden jobbet jeg sammen med Eivind Hansen som da var direktør. Dette var i perioden 2002 – 2008.. Jeg må si dette var en svært vanskelig prosess hvor vi på Haraldsplass gikk i front. Ikke bare for oss selv, men også på vegne av de ideelle.

Jon Arne gjorde mye av grunnarbeidet med denne viktige saken med pensjonskostnadene. Sentrale aktører var også sykehusdirektør Eivind Hansen og arbeidsgiverorganisasjonen VIRKE. Sammen med de øvrige private ideelle gikk de i «krigen» og i 2008 ble de hørt og endelig likestilt med de offentlige.

-Når vi fikk gjennomslag for denne virksomhetskritiske saken var det en lettelse. Det kunne gått riktig ille. I denne perioden måtte Stiftelsen gjennomføre to større emisjoner for å tilføre kapital og opprettholde egenkapitalen i sykehuset, sier Jon Arne alvorlig.

En annen viktig sak som Jon Arne nevner med glede og stolthet er byggeprosjektet «Nye Haraldsplass». Det å planlegge over lengre tid og deretter få realisert og fullfinansiert «Nye Haraldsplass», og få på plass rehabiliteringsprosjektet, ja det har vært viktig for utviklingen på både sykehuset og i Stiftelsen for øvrig. mest av alt har «Nye Haraldsplass» kommet pasientene til gode!

-Vi fikk til et svært godt samarbeid gjennom «partnership» med banken. At vi som Stiftelse skulle få fullfinansiert utbyggingen i en enkelt bank, med gode vilkår, var det få som trodde. Den reisen var rett og slett flott å få være en del av!

Veien videre for Stiftelsen.

Gjennom samtalen med Jon Arne har vi vært innom mange temaer. Det som går igjen er at Haraldsplass Diakonale Stiftelse er framoverlent og ønsker å være relevant for samfunnet rundt, og ikke minst å få formidle det diakonale formålet.

Når jeg spør om hva som kan bli utfordringen fremover svarer Jon Arne ganske klart:

-Det er viktig at Haraldsplass Diakonale Stiftelse vil mye. Allikevel tror jeg at utfordringen i fremtiden vil være å balansere veksten og gjøre de tingene som styrker Stiftelsen og ikke øker risikoen økonomisk ytterligere. Jeg tror det blir viktig å søke samarbeid med andre. Personlig tror jeg det er veien å gå for å bli større og mer robust. Jeg vil også trekke frem at Stiftelsen bør videreutvikle det politiske nettverket i alle politiske retninger slik at fremtidige rammebetingelser blir robuste og forutsigbare.

En ny fase i livet venter!

Er du klar for å trekke deg tilbake og bli pensjonist?

Ja, det vil jeg si at jeg er. Dette har jeg og Ingeborg planlagt over tid. Vi har muligheten å gå av med AFP og vi ønsker å bruke muligheten nå. Alt har sin tid, sier Jon Arne.

Både Jon Arne og kona Ingeborg er aktive på sin fritid. Han tror ikke det skal bli vanskelig å fylle tiden med meningsfylte oppgaver. Jon Arne ser foreløpig ikke for seg at han skal gå inn i ulike styreverv i Stiftelsen etter han avslutter.

-Jeg skal ikke være noen «syvende far i huset». Jeg er tilhenger av «clean cut». For meg er det viktig å bruke tiden på ektefelle, barn og barnebarn. Vi har både hytte og seilbåt som vi tilbringer fritida på, og så ser vi for oss at det nå kan bli tid til både reiser, musikk og til og med lese mer. Jeg er glad i både skjønnlitteratur, filosofi og vitenskap.

Ny økonomidirektør

Jon Arne har disse årene ved Stiftelsen vært en økonomidirektør som har jobbet med helheten når en stiftelse skal utvikle seg og vokse. Selv mener han at han har vært litt «ressursgnien», men i positiv forstand. Jon Arne har virkelig vært rett person på rett plass!

Har du noen gode råd å gi din etterfølger?

Vigdis Anita Gåskjenn blir en svært god etterfølger. Hun vil være rett person fremover. Nå er tiden inne for å bygge en organisasjon rundt økonomi og økonomistyring som også tåler mer vekst. Mine råd til Vigdis Anita vil være at hun må tenke enkelt og fokusere på det viktigste. For mye detaljer kan stå i veien for en god analyse og kan også lett føre til feil i modellene.

Jeg pleier å si, og det mener jeg virkelig at det er bedre med omtrentlig riktig enn eksakt feil! Så vil jeg også ønske henne alt godt og lykke til i jobben, det kommer til å bli bra!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

TEMASAMLINGEN 25.1.21 AVLYSES!

By | Aktuelt | No Comments

Den planlagte temasamlingen i Diakonifellesskapet mandag 25.januar må dessverre gå ut.

Smittevern og tiltak for å begrense smitte er det aller viktigste for oss. Vi følger myndighetene sine råd og retningslinjer, og derfor må vi avlyse den planlagte temasamlingen 25.januar. Vi ser virkelig frem til å samles igjen til temasamling og fellesskap, men akkurat nå kan vi ikke det.

Mens vi venter, ta vare på hverandre, ta en telefon til noen du vet trenger en prat!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Vigdis Anita Gåskjenn er ny økonomidirektør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse

NY ØKONOMIDIREKTØR PÅ PLASS!

By | Aktuelt | No Comments

Vigdis Anita Gåskjenn er nå på plass i Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Vigdis Anita kommer fra forskningsinstituttet Chr. Michelsen Institutt (CMI) i Bergen, men er nå å finne i 2.etg i Mohns Villa på Haraldsplass. Hun begynte som økonomidirektør den 18.januar.

Vigdis Anita ser frem til å bevege seg fra en del av ideell sektor til en annen, og er genuint opptatt av å skape, utvikle og bruke ressursene vi har til rådighet til det beste for tjenestene som skal utøves. Hun er nysgjerrig og er opptatt av å se muligheter og samhandle for å få til god endring der det tjener!

– Jeg ser virkelig frem til å komme rundt til virksomhetene og bli kjent med medarbeiderne og det viktige arbeidet som drives, sier Vigdis Anita Gåskjenn.

Vigdis Anita er siviløkonom fra NHH og har også en mastergrad i innovasjon og ledelse fra NTNU.

Hun tar over etter John Arne Fauskanger som nå blir tidlig pensjonist!

Vi ønsker Vigdis Anita hjertelig velkommen til Haraldsplass og ønsker henne lykke til i arbeidet!