Category

Aktuelt

Engasjerende ledersamling!

By | Aktuelt | No Comments

Torsdag 30.september inviterte Haraldsplass Diakonale Stiftelse til den årlige ledersamlingen.

75 ledere samlet seg fra de ulike virksomhetene til et rikholdig og variert program!

Lederne fikk innblikk i hvordan pandemien hadde utartet både i Haraldsplass Diakonale Sykehus, Siljuslåtten sykehjem og ved VID vitenskapelige høgskole.

Smittevernoverlege Fredrik Grøvan ved Haraldsplass Diakonale Sykehus stilte spørsmålet «Var vi forberedt for pandemi»?

Ass. Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad gjestet forsamlingen via TEAMS og foreleste om det å lede gjennom kriser, beredskap for covid-19 gjennom 2022 og hvordan hverdagen kan bli seende ut de neste årene!

Lederne fikk også et innblikk fra næringslivets hverdag gjennom det siste halvannet året gjennom et engasjerende, usminka og sterkt foredrag «Ledelse i krevende tider» Om det å ha mot, tro og håp når det ser mørkt ut. Konsernsjef Janne Vangen Solheim og Arne Fonneland adm.dir. ved Janus fabrikker holdt dette foredraget som var personlig og nært!

Det å møtes fysisk, ha fellesskap gjennom mat og prat er bra sosialt sett. Å dele erfaringer, bygge laget gjennom samarbeid og samhandling er særs viktig. Lederdagen bidrar til dette, og vi gleder oss allerede til neste års samling!

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Adm.dir i Sparebanken Sør Geir Bergskaug sammen med Vigid Anita Gåskjenn økonomi-og organisasjonsdirektør og Astrid Aarhus Byrknes samfunnskontakt.

Vellykket Arendalsuke 2021

By | Aktuelt | No Comments

Haraldsplass Diakonale Stiftelse ser tilbake på Arendalsuken 2021 med stor glede!

Arendalsuken 2021 er gjennomført, og Haraldsplass Diakonale Stiftelse har som kjent vært tilstede og bidratt som arrangør av to viktige temaer: «Fremtidens boformer» og «Det gode barnevern».

Sammen med Diakonhjemmet, VID vitenskapelige høgskole og Sparebanken Sør har vi tilrettelagt for å bidra med viktige temaer under årets Arendalsuke.

Begge våre arrangement var svært godt besøkt, rett og slett fult i lokalet til Sparebanken Sør, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger på at arrangementene var nyttige og gode!

En stor bonus var det at arrangementene under Arendalsuken har vært streamet, også våre! Det har gjort at vi har hatt mange med som har sett og fulgt med på disse temaene.

Det har med andre ord var en vellykket uke, og vi håper å være på plass også til neste år!

Fra Stiftelsen vil vi takke våre samarbeidsparter, politikerne og de som ellers bidrog, og særlig Sparebanken Sør som vertskap. Vi takker for den praktiske tilretteleggingen i lokalet med bla produksjon av streaming og opptak!

FOTO: Sparebanken Sør

Fremtidens boformer!

By | Aktuelt | No Comments

Hvordan vil vi bo i fremtiden? Hva er viktig for deg når du skal velge boform, flytte eller planlegge for ny bolig?

Vær med oss på arrangementet «Fremtidens boformer» under Arendalsuken 2021!

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er på plass i Arendal, og vi vil sammen med Diakonhjemmet, Sørmegleren, Sparebanken Sør og Eiendom Norge ha fremtidens boformer på agendaen under Arendalsukens 2.dag!

Samfunnstrendene viser at det er nødvendig å tenke annerledes rundt utviklingen av boligtyper og boformer som møter fremtidens behov. Hvordan kan vi legge til rette som samfunnsaktør, og kan vi som diakonale institusjoner bidra her?

Vi spør, vi samtaler og vi hører ulike aktører snakke om dette! Velkommen innom. Arrangementet streames her https://vimeo.com/event/1203306    kl 11 til 11.45.

Velkommen!

https://vimeo.com/event/1203306

FOTO: Unsplash

Arendalsuka 2021

By | Aktuelt | No Comments

Haraldsplass Diakonale Stiftelse vil være til stede under Arendalsuka i tiden 16. til 20. august!

Våre arrangementer vil være i samarbeid med  Sparebanken Sør som er vertskap,  og vi blir å finne i bankens lokaler som har inngang Kirkebakken midt i Arendal sentrum!

Vi ser frem til å invitere til to viktige arrangementer under Arendalsuka, og i tillegg er det mye spennende innenfor mange temaer i byen hele denne uka.

I samarbeid med Sparebanken Sør, Diakonhjemmet og VID vitenskapelige høgskole vil vi sette fokus på «Fremtidens boformer» og «Det gode barnevern». Dette er to arrangementer der vi får innledninger til både samtale og debatt!

Arendalsuka har mange arrangementer, og pga pandemien vil de fleste av disse bli streamet i tillegg til fysisk oppmøte. Dette er en oversikt over noen anbefalte arrangementer – klikk på ønsket dag for å se forslagene. Mer info finner du naturligvis på arendalsuka.no (lenkene til Arendalsuka åpnes i nytt vindu). Vi ønsker deg velkommen innom enten du er i Arendal denne uka, eller er med oss digitalt!

FOTO: Ehud Neuhaus «Unsplash»

Sommerprat med administrerende direktør Jørn-Henning Theis

By | Aktuelt | No Comments

Vår administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse skal snart nyte ferien!

Det går mot ferietid og ferieavvikling også i Stiftelsen. Etter en travel og annerledes vår, er det godt å tenke på at det skal nytes gode og late feriedager.

Jeg har tatt en prat med sjefen om hvordan han har hatt det denne «koronavåren» og hvordan han ser for seg at høsten blir.

Mye å glede seg over!

-Hva opptar deg akkurat nå?

-Jeg er ganske opptatt av at vi skal få til en god oppstart av samlokalisering med Haraldsplass Diakonale Sykehus og VID vitenskapelige høgskole fra høsten av, og at vi skal komme greit over alle formelle og uformelle humper på veien.  Men det klarer vi!

Jeg tenker også på at det i sommer blir arrangert Super Sommer på Soltun Gård i Arna, og gleder meg over at vi kanskje kan bidra til en god og fin sommer for ungdommer som kanskje trenger det aller mest.

Jørn-Henning ser tilbake på en travel vår, hvor korona har satt sitt preg på virksomhetene. I tillegg er det flere prosesser som går sin gang på tross av dette. Stiftelsen engasjerer seg på flere områder, blant annet gjennom høringer som til ny stiftelseslov, ny kirkeordning, og høring av bransjestandard for ideell sektor. I tillegg  har Haraldsplass Diakonale Stiftelse arbeidet med prosessen rundt rulleringen av sykehjemsplanen i Bergen kommune, «Omsorg med kunnskap».

-Jeg synes Bergen kommune har laget en god plan, hvor de viser at de ønsker å levere god kvalitet til de eldre i kommunen. Vi er også glade for at våre innspill i forhold til ideell sektor blir hørt.

I tillegg er det prosesser i forhold til ny utvikling på flere områder.

– Jeg tror det kommer til å bli mye spennende utvikling for Haraldsplass Diakonale Stiftelse i tiden som kommer. Vi starter denne høsten også opp en helt ny strategiprosess, – og det er alltid spennende, og noe jeg gleder meg til!

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er i god utvikling og vekst.

All utvikling og drift er først og fremst avhengig av gode medarbeidere, ledere og medarbeidere .

-Mest av alt kjenner jeg på en stor takknemlighet over å få være en del av denne unike kompetansen. Jeg blir både glad og ydmyk, her er det så mye bra folk og engasjement, sier en stolt administrerende direktør.

-Denne våren har vi arbeidet for å få et  et navn på hele Haraldsplass området nå som vi også bygger og utvider, samt at VID vitenskapelige høgskole får ny campus her på «bruket»!

Klarte dere å lande et navn?

-Ja, det gjorde vi, og Hovedstyret gjorde sitt vedtak den 14.juni. Navnet på Haraldsplass området blir Haraldsplass Helsecampus! Jeg synes det er et dekkende og godt navn for alle som skal jobbe her, oppholde seg her eller besøke oss, sier Jørn-Henning!

Ser frem til å få ferie!

Hvordan ser en perfekt sommerdag ut for deg?

-Den er på sjøen, gjerne sammen med min kone og kanskje noen gode venner. Det aller beste området er ved Nyhammer i Gulen hvor min mor kommer fra. Og hvis jeg i tillegg får meg en løpetur i løpet av dagen, og noe god mat og drikke med gode venner før dagen er slutt, så er det ikke så mye som slår akkurat det. Det eneste må være en hel dag  sammen med flokken min! Det slår alt uansett tid, sted og vær.

Jeg har inntrykk av at i ferien så bruker mange tiden til å lese, sette seg ned med en bok, leser du i ferien?

– Tja, – jeg har funnet ut at jeg ikke orker å lese så mye krim som jeg gjorde før. Og jeg er heller ikke god på å lese bare en bok om gangen …. Så jeg  vet nesten ikke helt hva jeg skal anbefale, men kan heller si at akkurat nå leser jeg Frode Gryttens «Bikubesong», en novellesamling fra Odda som passer bra om sommeren hvis du vil ha litt korte snutter. Fargerikt og utrolig godt skrevet! Jeg leser også Åsne Seierstads «To søstre», som gir en tankevekkende beskrivelse av hvordan to søstre fra en familie som bor i Norge velger å gå inn i IS, samt Ketil Bjørnstads (en virkelig imponerende multikunstner) samling av 10- år, men er ikke kommet lenger enn til litt inn på 70- tallet. Ja, jeg vet jeg er litt treg og at mange ville mene at alle disse burde vært lest for lenge siden, men jeg lever helt greit med det!

Uansett vær, ferien skal nytes!

-Jeg ser nok  frem til å få ferie, men er utrolig takknemlig for at jeg får arbeide ved Haraldsplass. Og ikke minst vil jeg  benytte anledningen å ønske god sommer til alle som følger oss på Haraldsplass!

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollaug Haugland Waaler er nytt styremedlem i Eurodiaconia!

By | Aktuelt | No Comments

Forstanderinne og daglig leder i Haraldsplass Diakonale Stiftelse er valgt inn i styret for den diakonale europeiske organisasjonen  Eurodiaconia!

Det er for tiden tre norske organisasjoner som er medlemmer i Eurodiaconia. Foruten Haraldsplass Diakonale Stiftelse er også Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) medlem,  samt Kirkens bymisjon Norge!

Rollaug Haugland Waaler ble valgt inn i hovedstyret for Eurodiaconia på generalforsamlingen 27.mai 2021 som fant sted på den digitale plattformen ZOOM!

Eurodiaconia arbeider for de som har minst ressurser og faller utenfor i samfunnet. Organisasjonen legger vekt på sosialt entreprenørskap som redskap for det diakonale arbeidet.

-Jeg ser frem til å være med å bidra i styret, og gleder meg til et spennende arbeid i et europeisk diakonalt fellesskap, sier Rollaug Haugland Waaler.

 

 

Forstanderinne Rollaug Haugland Waaler

DIAKONIFELLESSKAPETS ÅRSMØTE 31.MAI UTSETTES!

By | Aktuelt | No Comments

Årsmøtet i Diakonifellesskapet som var satt til 31. mai 2021 må dessverre utsettes til 30. august 2021.

 

Da vi fremdeles er i en pandemi og våre myndigheter oppfordrer oss til ikke å samles på tvers av kommunegrensene, ser vi oss nødt til å avlyse det planlagte årsmøtet i Diakonifellesskapet.

Ny dato for årsmøtet er satt til 30.august 2021.

Vi må også meddele at det heller ikke blir sommerfest slik vi hadde planlagt.

-Vi er lei oss for å avlyse årsmøtet, men det er nødvendig. Vi ser frem mot sommer og at enda flere blir vaksinert, og til å møtes igjen til fellesskap og hygge. Ta vare på hverandre, og hold ut, sier Rollaug Haugland Waaler som er forstanderinne på Haraldsplass!

ÅRSRAPPORT 2020

By | Aktuelt | No Comments

Haraldsplass Diakonale Stiftelse sin årsrapport er klar med et rikt innhold fra året 2020 – året som vil bli husket!

Når vi ser tilbake på året 2020, kommer vi ikke utenom torsdag 12. mars, dagen da Norge mer eller mindre stengte ned. Etter denne dagen har det i stor grad dreid seg om saker knyttet til Covid- 19: Hvilke tiltak som må settes inn for å redusere smittespredning og gjøre smittesporing mulig, samt i hvilken grad og når vi kan våge å åpne litt opp igjen?

I skrivende stund er vaksinen er i ferd med å rulles ut, og kanskje øyner noen håp om et liv tilbake mot normalen. Men uansett: 2020 har nok forandret oss for alltid!

Klikk her for å lese årsrapporten 2020 (PDF)

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

VI SØKER NYE MEDARBEIDERE!

By | Aktuelt | No Comments

Haraldsplass Diakonale Stiftelse jakter nye medarbeidere!

To ledige stillinger er utlyst, og vi ønsker deg velkommen som søker!

Vi er i utvikling og vekst, og bygger for tiden opp en ny avdeling for fellestjenester som skal ivareta både Stiftelsens arbeid samt våre virksomheter under Stiftelsen!

Nå trenger vi IKT ansvarlig og HR ansvarlig!

Er du vår nye medarbeider? Sjekk stillingsutlysningen på finn.no!

Velkommen som søker!

IKT ansvarlig: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217369488HR ansvarlig: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=217371291

Foto: Astrid Aarhus Byrknes

NY MEDARBEDER VED HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE

By | Aktuelt | No Comments

Conrad Myntevik er ansatt som controller  og ser frem til å være en del av teamet som skal arbeide med å følge opp de ulike virksomhetene under Stiftelsen!

Conrad er 39 år, gift og har to barn og en hund!

Han har mastergrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH), samt mastergrad i revisjon og regnskap fra BI, og er statsautorisert revisor.

Conrad Myntevik kommer fra en stilling som økonomiansvarlig i et selskap som het Casio Scandinavia, men nå er han på plass i Mohns Villa og gleder seg til å bli kjent med Stiftelsen og virksomhetene.

Teamet som Conrad nå blir en del av, skal utvikle gode og profesjonelle fellestjenester, og dette området med fellestjenester er under oppbygging og ledes av økonomi og organisasjonsdirektør Vigdis Anita Gåskjenn.

Conrad forteller at han er opptatt av å finne løsninger for å effektivisere prosesser og samtidig skape synergier mellom de ulike virksomhetene.

-Jeg ser frem til å følge opp sykehjemmene våre, og bistå dem så godt jeg kan med min kompetanse. Virksomhetene gjør en viktig og god jobb, og jeg gleder meg til å bli en del av teamet, sier Conrad Myntevik.

Vi ønsker Conrad hjertelig velkommen til Haraldsplass og lykke til i arbeidet!