Category

Aktuelt

Tidligere forstandere og forstanderinne på besøk i Stiftelsen.Audun Tang i midten.

Tidligere forstander ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse Audun Tang har fylt 100 år!

By | Aktuelt

Den 24.november fylte Audun Tang 100 år. Audun Tang ledet Bergen Diakonissehjem (Haraldsplass Diakonale Stiftelse) som forstander fra 1976 til 1989.Før dette var han sykehusprest og studierektor på Haraldsplass. I denne perioden skjedde det mye på Haraldsplass av både strukturelle grep i ledelsen, men også store endringer i bla høgskolen.

Audun Tang vokste opp i bedehus- og indremisjonsmiljøet i Blomsterdalen og dette var med å motivere hans senere livsvalg om å studere teologi. 

I 1953 ble Audun Tang ordinert til prest og frem til 1958 virket han som kretssekretær i Bjørgvin krets av Santalmisjonen. 

Audun Tang var også misjonær ved Batak-kirkens teologiske høyskole i Nord Sumatra. Her var han og familien hans i hele 12 år. 

Fødselsdagen feiret Audun Tang i Ytrebygda kirke 26.november med inviterte gjester. Jubilanten fikk som seg hør og bør mange hilsener på dagen. 

En av de som hilste jubilanten var Jørn-Henning Theis som i dag er adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse. 

Theis fokuserte på hva Tang har betydd for Haraldsplass i en viktig brytningstid i årene 1976-1989. Tang kjempet mange kamper denne perioden for ideell og diakonal sektor.  

I Audun Tang sin tid som leder ble bla barnevern (Haraldsplass Barnevern) og sjelesorgsenteret (Haraldsplass Samtalesenter) etablert. Gjennom funksjonsfordeling mellom Haukeland sykehus og Haraldsplass ble geriatriområdet lagt til Haraldsplass Diakonale Sykehus. Dette var virkelig et sjakktrekk! 

-Du stod opp for Haraldsplass gjennom din refleksjon både prinsipielt, vitenskapelig og teologisk. Dette var en gave og en velsignelse for Haraldsplass. I en sterk brytningstid ideologisk sett løftet du frem også frem diakonien i et sekulært samfunn. Denne diskusjonen er ennå ikke ferdig, sa Jørn-Henning Theis i sin tale til jubilanten. 

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har mye å takke Audun Tang for. 

Vi gratulerer Audun Tang med overstått dag, og ønsker alt godt for dagene som kommer! 

 

 

 

 

 

FOTO: Rollaug Haugland Waaler

Alléen med lys i november!

Lystenning i Alléen søndag 27.11.22

By | Aktuelt

Vi inviterer til familiegudstjeneste i foajeen på sykehuset/ resepsjonsområdet.

Collegium Vocale deltar og det blir servering av gløgg og pepperkaker.

Etter gudstjenesten går vi i prosesjon opp til Alléen og tenner lysene ca. kl. 17:45.

Hjertelig velkommen til store og små!

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Alt du bør vite om det nye bybanestoppet ved Haraldsplass

By | Aktuelt

Mandag 21. november åpner linje 2 og budsjettet for utbyggingen er på omtrent 7,5 mrd., og er en del av Miljøløftet i Bergen.

Den nye underjordiske holdeplassen skal betjene fastboende, ansatte, brukere og pasienter til Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haraldsplass Helsecampus med VID vitenskapelige høgskole, og ellers leietagere og brukere på Haraldsplassområdet, Haukeland Universitetssykehus og ved andre helseinstitusjoner i området.

Ta Bybanen til Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haraldsplass Helsecampus.

Med den nye bybanelinjen (linje 2) vil det ta syv minutter fra Kaigaten i sentrum til bybanestoppet ved Haraldsplass og Haukeland.

Fra Fyllingsdalen vil det ta 9 minutter til Kronstad, og 10 minutter til Haraldsplass/Haukeland – og 18 minutter til endeholdeplassen i Kaigaten (sentrum av Bergen). Kronstad kommer til å bli et travelt knutepunkt. Der blir det overgang mellom bybanens linje 1 og linje 2.

Selve holdeplassen ved Haraldsplass/Haukeland blir på mange måter historisk. Det blir den første underjordiske holdeplassen i Vestland fylke.​ Holdeplassen ved Haraldsplass heter «Haukeland sjukehus», og navnet er forankret politisk i gamle Hordaland fylke.

Holdeplassen ligger 30 meter under bakken. Det tilsvarer et «ni-etasjes bygg» – her er det godt lys, heiser og rulletrapper.

Når man kommer til holdeplassen under bakken, vil det bli skiltet til Haraldsplass.

Med 7000 daglige passasjerer blir dette den travleste bybaneholdeplassen.

– Dobbelt sett med rulletrapper i tre sløyfer vil ta unna de fleste passasjerene som går av Bybanen på vei opp til bakkenivå, sier byggeleder Kjetil Kolle Solheim.

Den underjordiske holdeplassen vil holde en konstant temperatur på 8 grader både sommer og vinter. Innemiljø i en slik installasjon er også viktig, og det er flere tiltak for å sørge for at dette blir best mulig både med ventilasjon og materialvalg i alle deler av konstruksjonen. Holdeplassen har også et kraftig røykavtrekk og evakueringssoner ved en eventuell brann.

Nede på holdeplassen har benker blitt montert og “den oransje skiven» har fått en sentral plassering på plattformen. Den oransje skiven er bybanens kjennemerke, på holdeplassen inneholder den all baneinformasjon og billettautomat.  Det er også montert benker og oransje skiver ved alle inngangspartier slik at brukere kjenner igjen bybanens innganger.

Plattformen er 12 meter bred og 48 meter lang.

Det blir to oppganger

Oppgang sør: Tar deg til utgangen i krysset Haukelandsbakken og Haukelandsveien med kort vei til Haukeland Universitetssjukehus. I oppgangen kommer naturlig lys inn fra holdeplassbygget ned i oppgangen via speil/lyssverd. Den mest effektive metoden er å bruke rulletrapper, alternativt er det også to heiser.

Oppgang nord: Tar deg på 4 – 5 minutter i gangtunnel – til utgangen tett på Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haraldsplass Helsecampus, Årstadveien og Odontologen. Gangtunnelen er 11​0 meter lang og tar deg gradvis oppover mot Haraldsplass. Gangtunnelen (se bildet under) er godt opplyst og oversiktlig. Her er det også rulletrapper og heis. Denne oppgangen er også tett på for VID vitenskapelige høgskole.

Oppgangene er godt merket med Haraldsplass og Haukeland.

Anleggsgartner har bygget natursteinmur, kantstein langs vei, brostein og granitt. Dette er et gammelt håndverk som skaper varige overflater og trivelige uterom. Grøntavdelingen til anleggsgartneren har hatt ansvar for beplantning av trær, busker, blomster og planter.

Endringer i det trafikale bildet og nytt kjøremønster:

Det blir også endringer i det trafikale bildet i området rundt Haraldsplass Diakonale Sykehus. Nåværende innkjørsel til HDS (bildet under) blir stengt for vanlig trafikk. Denne innkjørselen skal være forbeholdt utrykningskjøretøy i rød respons, altså akutt hjelp.

Besøkende, ansatte og brukere som kommer med bil – kjører inn ved Ulriksdal Helsepark – og følger skilting mot HDS (se bildet under – bildet er tatt i retning sør). Kjør inn ved rundkjøring, vis-á-vis Rema 1000. Når man kommer inn til sykehuset vil man finne Haraldsplass Parkering. Du kan gå tørrskodd inn til selve sykehuset. Endringene i kjøremønsteret skjer fra søndag 20.11.22 – kl. 20.00.

Her kan du få nyttig informasjon om busstilbudet til Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haukeland Universitetssykehus og andre helseinstitusjoner i området:

Endringer for kollektivreisende i Bergen fra 21. november – Skyss.

På bybaneholdeplassen, ved Haraldsplass og Haukeland Universitetssykehus, har kunstneren Inger Johanne Rasmussen laget kunstverket «Melkeveien» (se bildet under). Det er et integrert verk av betongheller laget på Tunge Ting AS på Voss i samarbeid med kunstneren.

Ellers langs traseen er det en statue i bronse ved Fyllingsdalen terminal, takplate i bybanevognene og en fotoutstilling laget av Vegar Moen og Beret Aksnes, lydspor som spilles av ved hver ny holdeplass laget av komponist Craig Farr. Du kan lese mer om bybanekunsten på Haukeland sjukehus holdeplass her:

https://www.vestlandfylke.no/nyheitsarkiv/2021/mangefarga-stjernehimmel-under-bakken-pa-haukeland/

 

 

FOTO: Rune Eriksen

Jørn-Henning Theis, adm.dir. i Haraldsplass Diakonale (i midten) Stiftelse signerer FUTURE-PROOFplakaten.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse signerer FUTURE-PROOF plakaten

By | Aktuelt

Vi står sammen for menneskerettigheter.

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform. Den skal samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om våre felles utfordringer. Den skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse ved adm.dir. Jørn-Henning Theis signerte plakaten 18.oktober.

Stiftelsen ser på denne signeringen som viktig. Det er prisverdig at Næringsrådet har inngått samarbeid med Raftostiftelsen for å oppmuntre til fokus på menneskerettighetsarbeid hos næringslivet i Bergen.

-Når vi signerer FUTURE-PROOF plakaten vil vi arbeide målrettet for menneskerettigheter og et anstendig arbeidsliv. Det er også sammenfallende med den nye åpenhetsloven som nettopp skal fremme virksomheters respekt, kunnskap og åpenhet om menneskerettighetssituasjonen i hele leverandørkjeden, sier Jørn-Henning Theis.

Gjennom FUTURE-PROOF får vi også være med i et faglig nettverk, noe vi ser på som viktig og lærerikt. Å møtes rundt samme bord for å finne løsninger tror vi er en god måte å sikre arbeidet med FUTURE-PROOF plakaten. Vi ser frem til å bli kjent med nettverket, bidra og på den måten sette agenda for det videre arbeidet. 

 

FOTO: Bergen Næringsråd

Gry Ulvedalen er ansatt som Fagskolen Diakonovas første rektor. Foto: Pål A. Berg/Diakonhjemmet

Gry Ulvedalen blir Fagskolen Diakonovas første rektor

By | Aktuelt

Fagskolen Diakonova ble formelt opprettet som en helt ny aktør innenfor helse- og omsorgsfag i oktober 2021 og akkreditert på forsommeren 2022. Oppgavene står nå i kø for å bygge den opp og kunne starte studietilbudet høsten 2023 i Oslo og Bergen.

Gry Ulvedalen samler 34 års erfaring fra både helsevesen og høyere yrkesfaglig utdanning hvor hun har arbeidet med pedagogiske prosesser og utdanningsledelse, administrasjon og utviklingsledelse.   Hun er i dag leder for utviklingsarbeidet ved Fagskolen i Viken.

– Å søke denne stillingen som rektor var det helt naturlige neste valg i min karriere, sier Gry Ulvedalen. Jeg vil ha ansvar for å bygge noe helt nytt samtidig med at jeg vil kunne bruke min faglige kompetanse og lederkompetanse, og min innsikt opparbeidet gjennom ledelsen av Nasjonalt fagråd for fagskoleutdanning innenfor helse- og oppvekstfag. Jeg ser også for meg at det blir nødvendig å melde seg på ulike politiske prosesser for å posisjonere fagskolen. Dette er virkelig en super bukett av oppgaver fortsetter hun.

– Det er unikt å få lov til å starte i en ny jobb ved å rekruttere både de første ansatte og studenter, bygge en kultur som motiverer disse samt legge planer for markedsføring av skolen. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben i begynnelsen av november, avslutter hun.

Skal være tett på arbeidsgivere

Fagskolens eiere – stiftelsen Diakonova, Haraldsplass stiftelsen, stiftelsen Diakonhjemmet og Ferd – har en over 100-årig historie som pionerer innenfor velferd og utdanning av helsepersonell har alltid stått sentralt. De har også tradisjon for å være langsiktige samarbeidspartnere for det offentlige.

– Gry har gjennom rekrutteringsprosessen synliggjort verdien av å ha et praksisnært og tett samarbeid med arbeidslivet i etableringen og driften av Fagskolen Diakonova, sier styreleder Solveig Kopperstad Bratseth. Gry har innsikt og faglig tyngde og vil raskt kunne hekte seg på de mange pågående prosessene.

– Gry Ulvedalen matchet rett og slett svært godt kompetansen, erfaringen og egenskaper som vi var ut etter for å utvikle mulighetsrommet som ligger i eiernes ambisjon om å utvide utdanningsporteføljen med fagskoleutdanninger, avslutter Kopperstad Bratseth.

TEKST/FOTO: Diakonhjemmet

Representanter fra Tremor kirken sitt diakonale arbeid "Velsigna jul" mottar Regine Waages pris for diakoni og frivillighet.

«Velsigna jul»Tremorkirken tildeles Regine Waages pris for diakoni og frivillighet.

By | Aktuelt

Prisen ble delt ut på Diakonikonferansen Fri til å skape som ble avholdt i Salem konferansesenter fredag 2.september.

Det er første gang at prisen deles ut, og det er Haraldsplass Diakonale Stiftelse som har initiert prisen.

Juryen bestående av Astrid Aarhus Byrknes fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Vetle Karlsen Eide fra Bjørgvin Bispedømme, Halgeir Berge fra KIA Vest og Rollaug Waaler fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse, og leder av juryen har gått gjennom nominerte kandidater til Regine Waages pris for diakoni og frivillighet.

Juryen har lagt vekt på følgende kriterier ved nominering av kandidatene, – Diakoni (evangeliet i handling), frivillighet, verdighet. Disse kriteriene er i tråd med formålet og vedtektene ellers for prisen.

En samstemt jury er enig i at «Velsigna jul» fra Tremorkirken svarer ut disse kriteriene og er en verdig vinner av Regine Waages pris for diakoni og frivillighet for 2022.

Juryen legger merke til at «Velsigna jul» i sitt arbeid med å hjelpe vanskeligstilte familier og ungdommer i kommunen ved å gi dem et ekstra løft inn i julen  bidrar til:

  • Løfte fram diakoni i nærmiljøet ved å hjelpe de som trenger det
  • De får til samarbeid mellom Tremorkirken og kommunens barnevernstjeneste
  • De muliggjør frivillighet fordi frivillige både skaffer / lager julegaver, og er med på å pakke inn gavene
  • De oppmuntrer til giverglede
  • De er med på å gi verdighet til de som står i vanskelige situasjoner fordi gavene er fra anonyme givere og tilpasset kjønn og alder på mottakere.
  • Slik situasjonen er i dag, regner juryen med at høsten vil bli ekstra utfordrende for mange av de som har mottatt gaver fra «Velsigna jul» pga økt prisstigning og dyr strøm. Dette kan føre til at flere vil trenge denne ekstra diakonale handlingen også i år.

Vi gratulerer det diakonale arbeidet «Velsigna jul» i Tremorkirken med Regine Waages pris for diakoni og frivillighet, og ønsker de frivillige alt godt og lykke til med fortsatt viktig arbeid for sine medmennesker.

FOTO: Per Byrknes, NLM Region Vest

Idar Krumsvik er ny direktør for Haraldsplass Barnevern og Serio Ungdomssenter AS

PRESSEMELDING: Ny direktør til Haraldsplass Barnevern og Serio Ungdomssenter AS

By | Aktuelt

Idar Krumsvik er ansatt som ny direktør ved Haraldsplass Barnevern.

Idar Krumsvik kommer fra Bufetat Region vest der han har vært Avdelingsdirektør med stort regionalt ansvar gjennom mange år.

Krumsvik begynner i jobben som direktør 1.desember 2022.

-Dette ser vi på som en stjernesignering. Krumsvik er sterk faglig med mye kompetanse, og har lang erfaring fra ledelse og kvalitetsarbeid i Bufetat. Vi ser virkelig frem til å få Idar Krumsvik med på laget, sier Jørn-Henning Theis som er administrerende direktør i Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Haraldsplass Barnevern er f.t. organisert under Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Nylig har Stiftelsen inngått avtale om kjøp av Serio Ungdomssenter AS i Agder. Dette selskapet blir gjort om til et ideelt AS i tråd med Haraldsplass sin ideelle virksomhet, og skal slås sammen med Haraldsplass Barnevern.

-Denne sammenslåingen er en unik mulighet til å utvikle en god og robust tjeneste innenfor barnevernsområdet med høy kvalitet og kompetanse, samt at vi også nå tar steget ut av Bergensområdet og i denne omgang til Agder, sier Jørn-Henning Theis.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har en sterk historie og tradisjon som samfunnsaktør, og vi ser frem til å utvikle tjenester til det beste for de barna og unge vi skal ivareta, i godt og konstruktivt samarbeid med våre oppdragsgivere.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse driver virksomheter innenfor sykehus, psykisk helsevern, utdanning, eldreomsorg, barnevern og samtale.

Vår visjon er å tilby kompetanse med hjertevarme.

For mer informasjon kontakt:

Jørn-Henning Theis (934 55 560)

Adm.dir. Haraldsplass Diakonale Stiftelse og styreleder i Haraldsplass Barnevern.

Tekst: Astrid Aarhus Byrknes

Foto: privat

«FRI TIL Å SKAPE» DIAKONIKONFERANSEN I BERGEN 2.SEPTEMBER 2022

By | Aktuelt

Diakonikonferansen i Bergen 2022 blir arrangert 2.september i Salem konferansesenter, Sigurdsgate 6.

Konferansen har som overskrift: «Fri til å skape»!

Du vil møte mange spennende foredragsholdere, og siden vi er godt inne i frivillighetens år så vil konferansen ha stort fokus på frivillig arbeid i kirke og samfunn.

Diakonikonferansen er et samarbeid mellom Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Kirkens SOS Bjørgvin, Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen og Bjørgvin bispedømme.

For første gang blir Regine Waages pris for diakoni og frivillighet delt ut. Dette er en diakonipris initiert av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Prisen blir delt ut av Jørn-Henning Theis, adm.dir. ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Meld deg straks på til Vetle Karlsen Eide på e-post: vk267@kyrkja.no.

Pris: 490,- inkl lunsj.

Lenke til en annen sideLenke til en annen side

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Administrerende direktør i Sparebanken Sør, vår samarbeidspartner Geir Bergskaug

Arendalsuka 2022 «Ideell vekst, utvikling og innovasjon»

By | Aktuelt

Under årets Arendalsuke har Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Stiftelsen Diakonhjemmet, Sparebanken Sør og KNIF hatt et godt samarbeid.

Ved å sette temaet ideell vekst på dagsorden, har vi bidratt til oppmerksomhet om vår rolle som samfunnsaktør og diakonale institusjoner anno 2022!

Ideelle organisasjoner er en viktig samfunnsaktør og samfunnsbygger. Med sterk identitet og tradisjon samt et tett samarbeid med stat og kommuner er ideelle nødt til å levere velferdstjenester med høy kvalitet. Tjenesteutvikling, innovasjon og nyskaping er i dag en del av ideelle organisasjoner sin DNA. Forskning, fag og nyskaping står sentralt i møte med dagens- og fremtidens behov.

Stortinget har vedtatt at det skal være vekst av ideell sektor. Da står rammevilkår for å sikre ideelles utvikling sentralt.

Hør vårt arrangement fra Arendalsuken 2022 i opptak.

Torsdag 18.8 Opptak arrangement

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Deler av konsernledergruppen ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse utenfor Sparebanken Sør i Arendal

Arendalsuka 2022 – Demokratiets dansegulv!

By | Aktuelt

Denne uken har Haraldsplass Diakonale Stiftelse vært sterkt tilstede under den tradisjonelle Arendalsuken. Med over 1500 arrangementer så kan man med rette si at dette er en viktig møteplass. Haraldsplass Diakonale Stiftelse har sammen med bla Stiftelsen Diakonhjemmet arrangert tre møteplasser med viktige og relevante temaer på dagsorden. Vår gode samarbeidspart Sparebanken Sør har stilt opp med gode lokaliteter, teknikk og streaming, og vi er heldige som kan ha banken som base gjennom uka.

Banksjef og administrerende direktør Geir Bergskaug ønsket oss velkommen til Arendalsuka med å si at dette er «demokratiets dansegulv».

-Ideelle forvalter viktige verdier, og de ideelle er viktige for verdiskapningen, sa Geir Bergskaug når han åpnet vårt første arrangement om bygg og arealer for innovasjon og tjenesteutvikling.

Stiftelsen Haraldsplass og Diakonhjemmet ivaretar og utvikler tjenestene vi yter på vegne av samfunnet, og er således en viktig og relevant samfunnsaktør. Det ønsker vi å være i fremtiden også, og ser frem til vårt siste arrangement torsdag 18.8 som skal handle om ideell vekst.

FOTO/VIDEO: navn/kilde