Category

Aktuelt

Hordalandspolitikere sammen med konsernlederne. Fra ve: Rollaug H Waaler (forstanderinne) Elin Sjursen (Domkirkehjemmet) Bård Mæland (VID vitenskapelige høgskole) Anders Hovland (Solli DPS) Odd Harald Hovland (AP) Ove Trellevik (H) Kjerstin Fyllingen (Haraldsplass Diakonale Sykehus) Jørn-Henning Theis (Haraldsplass Diakonale Stiftelse) Dag INge Ulstein (KrF) Charlotte Spurkeland (H)

Besøk fra Hordalandsbenken på Stortinget

By | Aktuelt | No Comments

Haraldsplass Helsecampus hadde i dag besøk fra representanter fra Hordalandsbenken på Stortinget.

Det er alltid inspirerende å møte stortingspolitikere, og i dag var fokus på mangfoldet av virksomheter under Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Haraldsplass Helsecampus som ble offisielt åpnet 19.april i år fikk i dag besøk av en delegasjon fra Hordalandsbenken på Stortinget. Det er alltid hyggelig og det er viktig for oss å ha god dialog og kontakt med våre oppdragsgivere og de som gir oss rammene for de tjenestene vi gir til innbyggerne. Vi blir inspirert når stortingspolitikerne vil besøke oss og lære om oss, og vi håper vi også får gi inspirasjon og vise vårt engasjement for tjenesteutvikling, omsorg og kvalitet når vi har slike viktige besøk.

I dag på under en time fikk vi presentere mangfoldet av virksomheter i Stiftelsen, og på den måten sette fokus på ideell sektor som samfunnsaktør. Ideelle virksomheter må være både ønsket og villet fra myndighetene, og vi håper denne timen var med å belyse nettopp hva de ideelle bidrar med.

Takk for besøket, og velkommen tilbake!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Adm.dir. Jørn-Henning Theis

Samarbeid gir vekst og utvikling

By | Aktuelt | No Comments

Tanken om å hegne om sitt eget og lukke seg inne med sine likesinnede er en sikker vei til nedleggelse og avslutning for en virksomhet. Samarbeid, raushet og samhandling åpner opp, det gir næring og luft, og tanker og nye visjoner. Og det fører til nye handlinger, nye praksiser, med økt kvalitet, økt interesse, og bedre resultater.

Dette er ideen bak Haraldsplass Helsecampus. Åpenhet og raushet! Samhandling, ulike aktører, og etablering av nye møteplasser er mer enn bare en ide og en god tanke. Samhandling og samarbeid vil bli helt avgjørende for fremtiden for mange virksomheter.  Ikke minst her hos oss.

På Haraldsplass Helsecampus har vi selvsagt våre egne virksomheter som Haraldsplass Diakonale Sykehus, VID vitenskapelige høgskole og Haraldsplass Barnevern. At Helse Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Bergen har flere lokaliseringer i og på området er unikt, og gir det beste grunnlag for samarbeid og spennende samhandling. Flere spennende aktører er nå lokalisert her på Haraldsplass: Noklus, Verdighetsenteret, Helse Bergen, Bergen kommune, Olaviken og Sykehusapotekene Vest. Og flere er på vei! Alrek Helseklynge med akkurat samme grunntanke som oss ligger rett over veien for Haraldsplass, og er en gavesom gir mange muligheter.

Styreleder i VID vitenskapelige høgskole, Torger Reve, er en nestor innenfor «klyngetenkning» i Norge. I en artikkel skriver han (sammen med Owe Hagesæther) at «det er samspillet mellom ulike aktører … som skaper en effektiv klynge. Det er nettopp dette samspillet som må til for å skape et innovativt økosystem. En klynge er med andre ord ikke et nytt næringsbygg eller et bygg til forskning og utvikling. Det er heller ikke en samling med bygg eller en campus på et universitet.» (https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2018/02/hva-naringsklynger-er/)

En klynge er ikke et bygg eller nye bygg. Haraldsplass Helsecampus er heller ikke bygg, – det er et konsept! Det er samspillet og samhandlingen som skal skape nye muligheter og nye tanker til beste for de vi er til for!

Vi som en diakonal stiftelse og diakonale virksomheter er forpliktet til å skape innovasjon, stå godt på skuldrene til de som har våget og vist mot gjennom hundre år, og videreutvikle gode og fremtidsrettede tjenester innenfor alle våre områder.

Vi tror at samarbeid og samhandling, med en utstrakt deling- og åpenhetskultur, kommer til å være det bærende i videreutviklingen av kunnskapssamfunnet. Ikke bare ønsker Haraldsplass å være en del av det, vi ønsker å bidra inn i det, stimulere til det og være en aktør gjennom samarbeid og utvikling.

Haraldsplass Helsecampus skal være en samarbeidsarena. En samhandlingsarena. En arena for innovasjon, forskning og utvikling. De ulike aktørene på området representerer dette hver for seg på viktige samfunnsområder. Nå kan vi skape noe helt nytt sammen!

Våre egne virksomheter skal bidra med både forskning, utdanning og ikke minst være nær brukere og pasienter, enten det er sykehus, barnevern, eldreomsorg, forskning og utdanning. Alt basert på vårt kristne verdisyn: At et hvert menneske er ukrenkelig og unikt. Og akkurat det bør utfordre oss til å våge, samhandle og tenke nytt hver eneste dag!

Jørn-Henning Theis

Administrerende direktør

 

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe foretok den offisielle åpningen

Haraldsplass Helsecampus offisielt åpnet!

By | Aktuelt | No Comments

I dag, tirsdag 19. april, innviet VID vitenskapelige høgskole Bergen sin nye campus og har nå formelt flyttet inn i Haraldsplass Helsecampus.

Den offisielle åpningen var det forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe som sto for. Til stede var også helseminister Ingvild Kjerkol og leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen.

Med åpningen av Haraldsplass Helsecampus sørger VID for at studentene kan få en utdanning for fremtiden. Jeg er særlig imponert over det nye Senter for simulering og ferdighetstrening der studentene skal få trene på situasjoner de kommer til å møte i arbeidslivet, og jeg gleder meg på vegne av dagens og morgendagens studenter og pasienter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Haraldsplass Helsecampus er et samarbeid mellom Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Haraldsplass Diakonale Sykehus og VID vitenskapelige høgskole. VID vitenskapelige høgskole sin campus på Haraldsplass i Bergen er sammensatt av nye og historiske bygninger til en moderne, fremtidsrettet høgskole som samhandler tett med Haraldsplass Diakonale Sykehus.

─ Vi ønsker å etablere et unikt kunnskaps- og innovasjonsmiljø. Vi kan allerede se at når mennesker og fagmiljø møtes, så settes ting i gang, sa Jørn-Henning Theis, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse under dagens åpning.

Haraldsplass Helsecampus er det nyeste tilskuddet til VIDs moderne campuser i Stavanger, Oslo og Bergen. Rektor Bård Mæland ved VID vitenskapelige høgskole fremhevet at det på Haraldsplass Helsecampus er kort vei til et moderne ferdighetssenter, sykehus og praksissted.

─ Haraldsplass Helsecampus viser nye måter å drive utdanning på. Her tilbys undervisningsrom som er utstyrt på helt nye måter for å kombinere forelesninger med mer interaktivitet, sa rektor Mæland.

Her skal det legges til rette for et godt og helsefremmende studie- og arbeidsmiljø. Studenter og ansatte både fra VID og sykehuset vil oppleve faglige utfordringer, fellesskap, arbeidsglede, lik tilgang til deltakelse og konkrete muligheter for utvikling av egen kompetanse.

Teknologi har bidratt med nye måter å jobbe på, og medfører blant annet at sykehusets ansatte bruker mer av sin tid sammen med pasienten.

─ På vårt nye sykehus har vi tatt i bruk ny teknologi som støtter opp under god pasientbehandling og høy pasientsikkerhet. Dette vil studentene møte hos oss, sa administrerende direktør Kjerstin Fyllingen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Kort om Haraldsplass Helsecampus

I mai 1918 startet den første eleven på Diakonissehjemmet som i dag er Haraldsplass. Da hadde det vært drevet sykehus og arbeid for fattige i Bergen i mange år allerede. Haraldsplass Diakonale Sykehus driver lokalsykehus for 147 000 innbyggere, som gjør oss til det 12. største akuttsykehuset i Norge, der det kommer mellom 40-50 ambulanser inn til oss hver dag.

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Fagdag på Haraldsplass Helsecampus 6.mai

By | Aktuelt | No Comments

Velkommen til fagdag med et viktig og relevant tema:

«De skrøpelige eldre med mange treffpunkt mot kommune og spesialisthelsetjenesten».

Fagdagen er den 6.mai fra kl. 10.00-15.30 og den er gratis!

Meld deg på:

 

I forbindelse med åpning av Haraldsplass Helsecampus inviteres du til en spennende fagdag med dette temaet. Dette er et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Verdighetsenteret og Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Program:

09.30-10.00               Registrering , kaffe / te

10.00-10.10               Åpningsapell v/ Ada Jentoft Bjerkvig

10.10-10.30               Åpningsinnlegg v/ Eldreombud Bente Lund Jacobsen

10.30-11.20               Løser teknologi våre omsorgsoppgaver for de mest skrøpelige, panelsamtale v/ Herdis Alvsvåg, Petter Thornam og Lars Olav Gåsdal

11.20-11.35               Pause

11.35-11.55               Overføringer av pasienter v/Trine Oksholm

11.55-12.15               Eldres bruk av legevakt v/Marit Bakken

12.15-12.40               «Kollektivet», v/Eva Krokan Unge flytter inn på sykehjem

12.40-13.40               Lunsj med noe å bite i

13.40-14.20               Workshop      Forhåndssamtale på sykehjem – hva er hindringer og hva er fremmere v/ Irene Aasmul i samarbeid med Sebastian Von Hofacker

14.20-14.35               Pause

14.35-15.15               Åndelig og eksistensiell omsorg, v/ Tove Giske

15.15-15.30               Oppsummering

Gratis påmelding innen 29.04.22

meld deg på her:

FOTO:Unsplash

Andreas Gjestad underskriver forpakteravtalen. Adm.dir. Jørn-Henning Theis til hø.

Ny forpakter til Soltun gård

By | Aktuelt | No Comments

Fra 1.august 2022 får Soltun gård ny forpakter! 

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har etter en lengre prosess og et stort engasjement med mange interessenter landet på å forpakte Soltun gård videre til Andreas Gjerstad.

Forpakteravtalen ble underskrevet i Mohns Villa på Haraldsplass den 18.mars av adm.dir. Jørn-Henning Theis, og Andreas Gjerstad.

Andreas Gjerstad skal drive og utvikle gården gjennom forpakteravtalen, og sammen med Renate Ådland har de opprettet et selskap kalt: Soltun besøksgard AS.

Andreas er utdannet veterinær, og han har stor lidenskap for dyr, og spesielt for hest. Han har gått på Voss jordbruksskole på hestelinjen, og har toppidrettsutdanning innen ridning.

Renate Ådland er utdannet som anleggsgartner og hun har som Andreas gått på Voss jordbruksskole på hestelinjen.

Begge ønsker å ta vare på gården, jobbe med et bærekraftig jordbruk og ha fokus på undervisning og la gården få en god sosial profil.

Andreas Gjerstad overtar forpakteransvaret etter Kjell Martin Myhr som har lagt ned mye godt og viktig arbeid på Soltun gård.

Vi ønsker ny forpakter velkommen, og takker Kjell Martin Myhr for arbeidet som han har lagt ned på gården. Lykke til med nye oppgaver begge to!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

La oss vise omsorg og ta vare på hverandre i en vanskelig tid

By | Aktuelt | No Comments

Kjære alle sammen

Situasjonen i Ukraina bekymrer både meg og oss alle, og det er uvirkelig å være vitne til at det har brutt ut en stor krig  så å si i vårt «nabolag».

Det som har skjedd og skjer er et alvorlig angrep på demokratiet, folkeretten, friheten og et enkelt lands suverenitet.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse stiller seg fullt og helt bak den norske regjerings fordømmelse av Russland sin invasjon av Ukraina, og håper og ber om en fredelig løsning på konflikten og våpenhvile.

Mine tanker går til alle som er berørt, og spesielt til dere fra Ukraina som arbeider i våre virksomheter og som nå kjenner på utrygghet og uvisshet om hva som skjer med familie, slektninger og venner som bor i Ukraina. Mange er på flukt, og noen finner kanskje veien til Norge.

Vi kjenner på stor sorg over det som skjer, og jeg håper vi alle kan finne trøst i fellesskap med andre i denne krevende tiden vi er inne i.I våre virksomheter finner vi både russiske og ukrainske medarbeidere, så la oss bruke klokskap og omsorg i møte med hverandre, og ta vare hverandre!

 Alt godt.

 Med vennlig hilsen

 Jørn- Henning Theis, adm dir Stiftelsen/Styreleder i virksomhetene

FOTO: Unsplash

Helse- og omosrgskomiteen på Stortinget sammen med konsernlederne i Haraldsplass Diakonale Stiftelse og VID vitenskapelige høgskole.

Helse- omsorgskomiteen på Stortinget kom til Haraldsplass Diakonale Stiftelse

By | Aktuelt | No Comments

Det er ikke hver dag at en samlet Helse- og omsorgskomite er på besøk i Bergen.

Stortinget som etter valget i 2021 trådte sammen i oktober har hatt mange av sine møter på digitale plattformer, og det har vært få fysiske møter.

På sin første komitereise gikk altså turen til Bergen. Vi er svært glade for at Helse- og omsorgskomiteen ville besøke Haraldsplass Helsecampus, og på den måten få et innblikk i ideell virksomhet.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse med dens virksomheter er en hjertevarm og utviklingsorientert Stiftelse. Vi er fremtidsretta og en viktig samfunnsaktør i Bergen og Bergensområdet.

Helse- og omsorgskomiteen med leder Tone Wilhelmsen Trøen uttrykte klart at det var interessant og lærerikt å få innblikk i virksomhetene, og ble begeistret for den nye campus til VID vitenskapelige høgskole, og innovasjonskraften som ligger i Senter for Simulering og Ferdighetstrening.

-Det var interessant å se hvordan studentene fikk ferdighetstrening, og alle de muligheter som ligger for utvikling og gjøre seg klar for praksis, sier Tone Wilhelmsen Trøen. Hun legger også til at sykepleiefaget ligger hennes hjerte nær, og at ny campus gir alle muligheter for et godt læringsutbytte.

Gjennom møtet og orienteringen fikk også Helse- og omsorgskomiteen et godt innblikk i Haraldsplass Diakonale Sykehus, driften og innovasjonskraften som ligger der.

-Det var fint å se det nye sykehusbygget og lære få om innovasjonen som bygget gir grunnlag for. Det er ingen tvil om at Haraldsplass spiller en viktig rolle i helsetjenesten vår, sier Tone Wilhelmsen Trøen som er komiteens leder.

Komiteens sekretær Kirsten Gjemdal var også begeistret over det hun fikk se og høre, og fortalte entusiastisk at hun var født på Haraldsplass Diakonale Sykehus, den gang det var en fødeavdeling der.

Det er alltid givende å ha beslutningstakere på besøk, og som ideelle og som den samfunnsaktøren vi er så kan vi på denne måten få vist hvordan vi forvalter våre tjenester til det beste for innbyggerne våre.

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Fra ve: Vigdis Anita Gåskjenn, Anders Hovland, Jørn-Henning Theis, Kjell Wollf, Beate Husa

Byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa besøkte Haraldsplass Diakonale Stiftelse

By | Aktuelt | No Comments

Fredag 18.februar fikk Haraldsplass Diakonale Stiftelse besøk fra Bergen kommune. Byråd Beate Husa (KrF) kom sammen med sin rådgiver Eivind Skår og kommunaldirektør Kjell Wollf for å møte ledelsen i Stiftelsen.

Samhandling og samarbeid er viktig og avgjørende når man driver virksomheter innen helse- og omsorg.

Vi setter stor pris på tett og god dialog med Bergen kommune både gjennom den politiske ledelse, men også den administrative. Å løfte utfordringer og problemstillinger gjennom en åpen og ærlig dialog ser vi på som viktig, for alt vi gjør det gjør vi på vegne av innbyggerne.

Byråd Beate Husa gav klart uttrykk for viktigheten med slike møtepunkt der vi kan drøfte dagsaktuelle problemstillinger, orientere hverandre og på den måten sette viktig saker på dagsorden.

En omvisning i Haraldsplass Helsecampus ble det også tid til, og byråden gav uttrykk for at vi har fått tjenlige og romslige arealer som innbyr til samhandling og samarbeid tverrfaglig.

Takk for besøket, og velkommen igjen!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Takknemlig, likevel?

By | Aktuelt | No Comments

Det er med litt ulike følelser jeg går inn i julen 2021. Men de handler egentlig alle om takknemlighet. De fleste av oss trodde vel at pandemien skulle ha sluppet det kraftige taket som den har hatt over hele verden de snart to siste årene. Men slik er det ikke,- vi må fortsatt leve med sterke restriksjoner og være svært forsiktige for å kunne bidra til at smitten ikke sprer seg.

For mange av våre institusjoner, er det krevende å stå i dette, og nå også få bemanningen til å gå opp. Så vår takknemlighet, og våre tanker skal gå til dem som på mange måter står i første linje: De ansatte på sykehusene, sykehjemmene og barnevernsinstitusjonene våre,- de som sikrer god behandling, pleie og omsorg 24/7. De har gjort en kjempeinnsats som det nesten er vanskelig å sette ord på. En innsats som fortsetter inn i julen og inn i 2022. La oss tenke på og huske på alle som står i dette disse dagene. Vi har grunn til å være takknemlige!

Det var den ene følelsen.

Den andre er at vi er heldige som bor i Norge. Det er tilgang på vaksiner, det settes i gang tiltak når restriksjoner rammer samfunnet, og når strømprisen går til værs, så stiller storsamfunnet opp. Vi kunne sikkert tenkt oss at det skulle vært enda bedre, men sammenlignet egentlig med hele resten av verden, så er vi i en unik posisjon. Ikke minst er det tankevekkende at vaksinasjonsgraden i de fattigste landene er så lav som den er, – nå når vi kan sette dose 3. Det gjør at vi som nasjon og samfunn har et stort ansvar for å sikre at også resten av verden skal få tilgang på vaksine. Så vi har grunn til å være takknemlige, men det gir et stort ansvar!

Det var den andre følelsen.

Den tredje er om vi virkelig skjønner dette? Vår posisjon, våre muligheter, våre unike privilegier. Jeg tror i alle fall det trenger tid og refleksjon å ta det inn over oss. Å oppdage alle de grunnene vi har til å være takknemlige, også denne julen, på tross av alt som skjer.

Stiftelsen inviterer hvert år til konsert i Korskirken hvor vi samtidig støtter Kirkens Bymisjon. Årets konsert med Marte Valle måtte vi dessverre avlyse på grunn av pandemien. Men vi har bestemt at vi likevel betaler det konserten ville kostet oss, slik at dette ikke skal gå ut over verken flott artister eller støtten til Kirkens Bymisjon. Alle som har kjøpt billetter som en «egenandel», får selvsagt disse refundert. Men Kirken Bymisjon gjør en stor innsats for mange sårbare. Det er mye ensomhet rundt oss, noe pandemien egentlig forsterker. Kanskje vi kan tenke gjennom om vi, som enkeltpersoner, kunne gjøre noe for noen?

Så med alle disse ulike følelsene, som egentlig alle handler om takknemlighet, vil jeg ønske alle en riktig god jul, og oppfordre alle til å tenke på julens egentlige innhold: At Gud kom til jorden som et lite barn for å være nær oss, i våre liv, i våre opplevelser, og våre utfordringer. Akkurat der vil Gud være sammen med oss! Midt i våre liv.

Ha en velsignet julefeiring, og et riktig godt nytt år.

Beste hilsen

Jørn-Henning Theis

Administrerende direktør