Skip to main content
Category

Aktuelt

Adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Jørn-Henning Theis overrakte blomster og takk til avtroppende styreleder Johan Fredrik Odfjell på representantskapsmøtet 25.mai 2023.

Styreleder Johan Fredrik Odfjell takket av

By Aktuelt

Adm.dir. Jørn- Henning Theis i Haraldsplass Diakonale Stiftelse takket av styreleder Johan Fredrik Odfjell i forbindelse med det årlige representantskapsmøte i Stiftelsen.

Jørn-Henning Theis benyttet anledningen til å uttrykke Stiftelsens dype takknemlighet for den store og viktige innsatsen Odfjell har gjort for Stiftelsen, og det gode samarbeidet som har vært i de åtte årene Odfjell har sittet i som styreleder.

Johan Fredrik Odfjell har vært en dedikert styreleder som har vist engasjement, visjonær ledelse og faglig kompetanse. Dette har vært uvurderlig for Stitelseskonsernet. Det er i disse åtte årene skapt mye på Haraldsplass. Vekst og utvikling har stått sentralt, og Johan Fredrik Odfjell har ledet styret med drivkraft, entusiasme, strategisk arbeid og alltid med formålet for Stiftelsen for øyet. Brukerne av tjenestene har stått sentralt i Hovedstyrets arbeid under hans ledelse.

-Med din kunnskap og engasjement har du bidratt til økt kvalitet på styrearbeidet med gode løsninger og resultater.

På vegne av administrasjonen i Stiftelsen og våre virksomheter ønsker jeg å formidle vår takknemlighet for arbeidet du har utført, for samarbeidet disse årene og for de resultater vi sammen har oppnådd, sa Jørn-Henning Theis.

Johan Fredrik Odfjell fortsetter som styremedlem i Hovedstyret.

Ny styreleder er Erik Bøckmann som har vært nestleder i Hovedstyret, og vi ser frem til samarbeidet med en særs kvalifisert styreleder..

FOTO/TEKST: Astrid Aarhus Byrknes

Årsrapport 2022 Haraldsplass Diakonale Stiftelse

By Aktuelt

Årsrapport for 2022 er nå klar. Her kan du lese om hvordan året vi har lagt bak oss har vært, både for Stiftelsen og våre virksomheter. Noen smakebiter fra fjorårets høydepunkt får du også med deg.

2022 har på mange måter vært et godt år. Men et godt år med mange utfordringer! Det er ikke så vanskelig å peke på disse, for de ligner veldig på det mange andre har opplevde i 2022: Pandemi med nedstenging i januar og februar, høye strømpriser med uklare rammer for tilskudd, en prisstigning som vi ikke har opplevd på mange år, økte renter, og ikke minst den tragiske krigen i Ukraina som startet i februar. Alt dette preger oss på ulike måter, og krever vår omtanke og oppmerksomhet.

Men på tross av dette, har som sagt 2022 også vært et godt år.

Jørn-Henning Theis

Adm.dir.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Les årsrapport for 2022 her (pdf)Les årsrapport for 2022 her (blabar pdf)

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Markering av Frigjørings- og veterandagen ved minnesmerke på Soltun Besøksgard. Fra ve: Renate Ådland(Soltun Besøksgard) Astrid Aarhus Byrknes (Samfunns- og myndighetskontakt Haraldsplass) og Andreas Gjerstad (Soltun Besøksgard)

Frigjørings- og veterandagen 8.mai

By Aktuelt

8. mai feirer vi friheten og hedrer norske veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens inter­nasjonale operasjoner.

8. mai 1945 ble Norge igjen fritt etter fem års okkupasjon. Siden da har vi feiret frigjøringsdagen hvert år. Vi bruker denne dagen til å glede oss over et fritt og demokratisk Norge og samtidig hylle alle dem – motstandsfolk, krigsseilere og sivilpersoner – som tok opp kampen mot okkupantene.

På Soltun Besøksgard på Garnestangen lå tidligere Bergen Guttehjem – det er borte, men igjen står minnesmerket over falne i krigen 1940-45.
10 gutter er nevnt på steintavlen – de fleste omkom på havet.
En av dem omkom i eksplosjonsulykken i Bergen 20.april 1944.

I dag på frigjørings- og veterandagen 2023 fikk vi legge ned en krans ved minnesmerke på Garnestangen.

Måtte vi aldri ta friheten for gitt, men hegne om den hver eneste dag.

FOTO: privat

Frederic André Eftevåg Larsen er ny direktør ved Solli DPS på Nesttun i Bergen.

SOLLI DPS FÅR NY DIREKTØR

By Aktuelt

Frederic André Eftevåg Larsen er ansatt som ny direktør ved Solli Distriktspsykiatriske
Senter (DPS)

Eftevåg Larsen kommer fra stilling som direktør ved Voss DPS NKS Bjørkeli AS.
Larsen har bred erfaring fra psykisk helsevern og privat ideell sektor gjennom sin tid som direktør på Voss DPS. Eftevåg Larsen er utdannet sykepleier, har master i
helseledelse og har gjennomført Solstrandprogrammet.

Han tiltrer stillingen fra medio august 23.

-Vi er veldig fornøyde med at vi nå får Eftevåg Larsen med på laget for å lede og utvikle Solli videre. Solli DPS ønsker å være en pådriver for god psykisk helse og til det trenger vi de beste folkene. Ansatte, pasienter, pårørende og samarbeidspartnere skal være trygg på at Solli DPS nå får en god og solid leder til å lede Solli inn i fremtiden, sier Jørn-Henning Theis, styreleder for Solli DPS og administrerende direktør i Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Solli Distriktspsykiatriske Senter (DPS) er en privat ideell virksomhet som er lokalisert på Nesttun i Bergen, og eies av Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

FOTO: privat

Er ideelle arbeidsplasser like verdsatt som offentlige? Bli med på frokostseminar 12.mai

By Aktuelt

Utviklingen av helse- og omsorgstjenester i Norge er langt på vei historien om frivillige organisasjoners pionerinnsats. Hvor viktige er de for Bergen? Og ligger forholdene til rette for videre utvikling?

agens ideelle helsesektor springer ut av en lang, norsk tradisjon. Mange av de første velferdstjenestene utenfor familien vokste frem innenfor rammen av kirken og diakonale organisasjoner. På 1800-tallet begynte det offentlige så smått å ta et visst ansvar.

I 2018 stod ideelle og frivillige organisasjoner for 12.717 årsverk i helsesektoren og 29.000 årsverk i sosiale tjenester. Det utgjør ca ni prosent av arbeidsplassene innen helse og omsorg. Videre utvikling og vekst er avhengig av rammevilkår og samhandling mellom det offentlige og de ideelle. Ideell sektor må være villet.

Arrangementet er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd og Haraldsplass Diakonale Stiftelse, og vil sette søkelys på de ideelles plass i byen. Vi spør:

  • Hva tenker og ønsker Bergens politikere for de ideelle?
  • Hvordan kan myndighetene være med på å tilrettelegge for vekst og utvikling?
  • Hva gjør politisk ordskifte og rammevilkår med hvordan ideelle aktører tør satse på velferdstjenester?

Frokost og registrering fra kl 08:00.

Arrangementet er et samarbeid mellom Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Bergen Næringsråd

Lenke til arrangementet og påmelding

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Fagskolen Diakonova bidrar til å styrke fagarbeidere i helsesektoren gjennom tildelte studieplasser i Vestland

By Aktuelt

Med tildelt driftstilskudd fra høsten 2023 skal Fagskolen Diakonova bidra til å møte behov for høyere kompetanse innen helse og omsorg.

Fagskolen Diakonova har nylig blitt tildelt driftstilskudd som tilsvarer 55 studieplasser for sitt første studietilbud Aktiv omsorg for eldre. Fagskolen søkte om midlene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og ble tildelt studieplasser til sine studiesteder i Vestland og Oslo.

Fagskolen Diakonova, studiested Bergen vil ligge samlokalisert i et unikt konsept på Haraldsplass som vil bestå av fagskole, høgskole og sykehus.

Midlene skal gi et stort løft til kvalifisering og utvikling av kompetanse som gjør studenter i stand til å arbeide i en helsetjeneste i stadig utvikling og endring.

Studiet har opptak gjennom Samordna Opptak Samordna Opptak. Søknadsfrist er 15. april.  

Tett samarbeid med arbeidslivet

Dagens helsesektor stiller omfattende krav til samarbeid på tvers av yrkesroller og tjenestenivå. Samarbeidet med helsetjenestene om utdanning og kompetansebygging er viktig for fagskolen.

Studentene ved Fagskolen Diakonova skal kunne benytte unike muligheter for samarbeid på tvers av utdanning og helse- og omsorgstjenester. Utdanningene kan dele på fagkompetanse, praksisfelt og tilgang på veiledning ved forskjellige helse- og omsorgsvirksomheter i både Oslo og Vestland.

Skapt for framtiden 

En aldrende befolkning gjør at kompetansebehovene innenfor helse og omsorg kommer til å vokse framover. Videreutdanning for fagarbeidere innen helsesektoren vil bidra til å løse situasjonen for arbeidsgivere i helsevesenet.

– Ifølge Helsepersonellkommisjonens vurdering av behovene for personell og kompetanse i helsesektoren, er måten Fagskolen Diakonova skal utdanne studenter på skapt for framtiden, sier Ulvedalen.  Kommisjonen peker på bl.a. utdanning og kompetanseutvikling som nøkler for å møte utfordringene til arbeidsmarkedet.

Studiet er bygd opp med 4 emner à 15 studiepoeng og studentene har 2 fellesemner i det første året. I det andre året velger studentene mellom to studieretninger; Aktiv omsorg for eldre personer med helseutfordringer eller Aktiv omsorg for personer med demens.

Rekruttering til helsesektoren 

Studietilbudet ved Fagskolen Diakonova er skreddersydd til arbeidsmarkedets behov og tilrettelagt slik at man kan kombinere utdanningen med jobb.

Fagskolen rekrutterer studenter nå. Ulvedalen oppfordrer arbeidsgivere og potensielle studenter til å ta kontakt for nærmere informasjon. Hun understreker at studenter som har fullført studiet Aktiv omsorg for eldre kan rekrutteres direkte ut i arbeidslivet og få utvidede ansvarsområder der de arbeider.

Om Fagskolen Diakonova:

Fagskolen Diakonova er en ideell fagskole innenfor helse og omsorg. Fagskolen har en diakonal, verdibasert, livssynsåpen og inkluderende profil. Fagskolen Diakonova eies av Stiftelsen Diakonhjemmet, Haraldsplass diakonale stiftelse, Stiftelsen Diakonova og Ferd AS.

Fagskolen Diakonova er akkreditert av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som akkrediterer all norsk høyere utdanning.

En fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. På en fagskole arbeider man praktisk med faget. Utdanningene er organisert så man kan kombinere arbeid og studier.

 

Fagskolen Diakonova

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Fra ve: Johnny Thorsen, daglig leder i Stiftelsen Diakonova, Magne Roland, styreleder Diakonova, Johan Fredrik Odfjell, styreleder Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Jørn-Henning Theis, adm.dir. Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Styrker seg som utdannings- og omsorgsaktør

By Aktuelt

Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Stiftelsen Diakonova vil styrke sin
rolle som tydelig aktør av diakonale tjenester på samfunnsrelevante
områder. Stiftelsene ønsker en sammenslåing for å nå dette målet.

De to diakonale stiftelsene, som er lokalisert i Bergen og Oslo, er blitt enige om å slå seg sammen for
å styrke de tjenestene som stiftelsene har levert hver for seg. Begge stiftelsene er formålsdrevet,
med mål om å drive diakoni på samfunnsrelevante områder.
Stiftelsene Diakonova og Haraldsplass ser det som viktig at det er sterke, fremtidsrettede og
bærekraftige diakonale institusjoner i Norge. De verdier og det grunnlag disse institusjonene bygger
på, skal også i fremtiden være med å prege samfunn, helse, omsorg og høyere utdanning. Stiftelsene
har sammenfallende og nærmest likelydende formål. En sammenslåing forutsetter godkjenning av
Stiftelsestilsynet.
-Vi går nå inn i en spennende prosess med mål om å utvikle våre tjenester og synligjøre vår rolle som
ideell samfunnsaktør, sier Jørn Henning Theis – adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse.
Begge stiftelsene ser behov for en restrukturering innenfor diakonal og ideell sektor, og vil gjennom
sammenslåingen være en sterk og profesjonell samfunnsaktør som gir tilbud med høy kvalitet og
kompetanse.
-Denne sammenslåingen vil bli viktig for hele den ideelle sektoren. Begge stiftelsene og brukere av
våre tjenester vil få nytte av at disse to stiftelsene nå finner sammen, sier Johnny Thorsen, adm.dir. i
Stiftelsen Diakonova.
Haraldsplass Diakonale Stiftelse og Stiftelsen Diakonova er begge medeiere i VID vitenskapelige
høgskole og Fagskolen Diakonova.
Stiftelsen Diakonova er også medeier av Lovisenberg Diakonale Sykehus, eier Grefsenhjemmet
sykehjem og arbeider for å utvikle diakonal utdanning og praksis.
Haraldsplass Diakonale Stiftelse er en privat, ideell stiftelse som driver somatisk og psykiatrisk
sykehus og to sykehjem i Bergen, barnevern i Vestland og Agder, samtalesenter og gjestehus.
Stiftelsen sin visjon er “kompetanse med hjertevarme”.
Den sammenslåtte stiftelsen vil ha sitt hovedkontor i Bergen.

 

FOTO: privat

Statsforvalter Liv Signe Navarsete på omvisning i Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Statsforvalter i Vestland besøkte Haraldsplass Helsecampus

By Aktuelt

Det er ikke hver dag at Statsforvalteren i Vestland besøker Haraldsplass. I dag hadde vi den store glede å ta imot Liv Signe Navarsete sammen med ass.fylkeslege Jana Hoff-Middelfart.

Statsforvalter Liv Signe Navarsete møtte konsernledergruppen med adm.dir. Jørn-Henning Theis i spissen da hun ankom Søsterhjemmet i dag.

Det er Navarsete sitt første besøk til Haraldsplass, og hun gav uttrykk for at dette var både verdifullt og lærerikt.

Statsforvaltereembetet ivaretar tilsyn og kontroll på vegne av staten ved regjeringen.

Liv Signe Navarsete fikk orientering om de ulike virksomhetene, og omvisning i Haraldsplass Helsecampus.

Statsforvalteren gav uttrykk for at hun var imponert over mangfoldet i Haraldsplass Diakonale Stiftelse, og at dette besøket var interessant og lærerikt for henne som ny Statsforvalter.

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Sylvi Listhaug til ve på Senter for Simuelring og Ferdighetstrening. Ellers på bildet sees: Anita Lyssand, Kjerstin Fyllingen og Idar Krumsvik

Sylvi Listhaug besøkte Haraldsplass Helsecampus

By Aktuelt

Haraldsplass Diakonale Stiftelse tok i dag mot partileder i Fremskrittspartiet og stortingsrepresentant Sylvi Listhaug. Listhaug er på besøk i Bergen denne mandagen og skal besøke en rekke med bedrifter og organisasjoner. Med i følge var også stortingsrepresentant Silje Hjemdal og gruppeleder for FRP i Bergen bystyre, Marte Monstad.

Daniel Hâgglund er lokallagsleder i Bergen Frp og ordfører kandidat ved høstens kommunevalg var også med i delegasjonen, det samme var Listhaug sin politiske rådgiver og pressesjef Kai-Morten Terning. De satte pris på å bli kjent med Stiftelsen.

Delegasjonen ble ønsket velkommen av adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Jørn-Henning Theis.

-Det er alltid kjekt å ønske sentrale og lokale politikere til Haraldsplass og hit til Søsterhjemmet. Dere er viktige for oss, og jeg håper dere gjennom orientering og omvisning blir enda bedre kjent med oss og den samfunnsaktøren vi er, sa Jørn-Henning Theis til politikerne.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse var også godt representert under besøket. Foruten Jørn-Henning Theis, så møtte Sylvi Listhaug forstanderinne Rollaug Waaler, og fra Haraldsplass Diakonale Sykehus deltok Kjerstin Fyllingen, adm.dir. og Rebekka Ljosland. Instituttleder ved VID vitenskapelige høgskole, Anita Lyssand, direktør for finans, strategi og bærekraft i Stiftelsen, Vigdis Anita Gåskjenn og Idar Krumsvik som er direktør for Haraldsplass Serio Ung var også til stede.  Samfunns- og myndighetskontakt Astrid Aarhus Byrknes var tilrettelegger for besøket.

Jørn-Henning Theis orienterte om Stiftelsen og den virksomheter, og Idar Krumsvik fortalte om Haraldsplass Serio Ung og hvordan vi driver det kunnskapsbaserte barnevernet.

Etter orienteringene var det dialog og spørsmål før vi tok med delegasjonen på en rask omvisning i Senter for Simulering og Ferdighetstrening som VID og sykehuset har en felles satsing på. En rask tur i korridorene på sykehuset ble det også anledning til.

Vi takker for besøket, for interessen for ideell sektor, og ønsker de alle sammen velkommen tilbake til Haraldsplass!

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes