Category

Aktuelt

ÅRSRAPPORT 2019

By | Aktuelt | No Comments

Hva skjedde i 2019 ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse? Årsrapporten er nå klar !

2019 har vært et svært innholdsrikt og spennende år for Haraldsplass Diakonale Stiftelse, og ikke minst for virksomhetene under Stiftelsen. Vi kan raskt nevne åpning av Siljuslåtten sykehjem, ombygging av Domkirkehjemmet, en svært krevende rehabiliteringsprosess mot arealer for VID og Haraldsplass Diakonale Sykehus, overtakelse av fullt eierskap i Solli DPS, samt åpning av to nye avdelinger i barnevernet og videreføring av hjemmebaserte barnevernstjenester i Bergen kommune. Mye krevende, men ikke minst: Mye å glede seg over!

Lenke til årsrapportLast ned PDF-versjon

FOTO: Torbjørn Wilhelmsen

Stiftelsen følger nøye med Korona situasjonen

By | Aktuelt | No Comments

Haraldsplass Diakonale Stiftelse følger nøye med utviklingen av Covid-19 , Korona viruset. Det er viktig å forholde seg til de nasjonale og lokale myndigheter sine retningslinjer i denne krevende situasjonen vårt land og folk står overfor i disse dager.

De medarbeiderne i Stiftelsen som kan ha hjemmekontor har det i dagene fremover. Derfor er det nå ei stengt dør i Mohns Villa der Stiftelsen har sine kontor. Det er allikevel lagt opp til kontakt mellom de tilsette og besøkende. Vårt dyktige team av driftspersonell er tilstede og gjør en glimrende jobb ute i felten. Selv om de fleste medarbeiderne nå har sitt hjemmekontor så er vi allikevel bare en telefonsamtale unna !

Husk å beskytt deg selv og andre ved å være nøye på :

-god håndhygiene , vask hendene ofte med såpe og vann

-host eller nys i et papirlommetørkle og kast det etterpå, eller host / nys i albuen

-begrens fysisk kontakt

-vær oppmerkosm på rengjøring

-hold avstand til andre og vis hensyn

Og ikke minst :

VÆR ET MEDMENNESKE. Vis omtanke og omsorg ved å blant annet ta en telefon til noen som trenger det !

 

Diakonifellesskapet – alle samlinger avlyses f.o.m.13.3.20 inntil videre

By | Aktuelt | No Comments

Gitt den raske utviklingen i COVID-19 situasjonen ( Coronavirus ) og lokale og sentrale myndigheters råd om at vi alle nå må slutte opp om dugnaden for å begrense smitten, så velger vi å avlyse alle samlinger, arrangement i Diakonifellesskapet. Dette inkluderer også temasamlinger, jubileums og årsmøtehelg som er planlagt. Avlysningen av samlinger gjelder inntil videre , til nye råd blir gitt.

Nå er det tid for å å ta del i dugnaden for å begrense smitte og vi oppfordrer alle til å ha omtanke for hveranandre.

Lenke til en annen sideLenke til en annen side

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Astrid er ny medarbeider i Haraldsplass Diakonale Stiftelse

By | Aktuelt | No Comments

Astrid Aarhus Byrknes er tilsatt som samfunnskontakt og rådgiver i Stiftelsen og ønsker å bidra med sin kompetanse og kunnskap på bla samfunns og kommunikasjonsfeltet.

Astrid er bosatt i Knarvik i Alver kommune og var fra 2007 til 2019 ordfører i Lindås kommune. Hun er utdannet sykepleier og har brei politisk erfaring fra lokal, regional og sentral politikk.

– Det er stort privilegium å få jobbe med samfunnet rundt seg enten det er sentrale  myndigheter, kommuner eller det private næringslivet. Når jeg i tillegg  har med meg mottoet eller slagordet  «kompetanse med hjertevarme» så gir det meg en ekstra boost til å være med å forme og utvikle denne diakonale stiftelsen og samarbeide med alle de flotte lederne og ansatte i de ulike virksomhetene !

Det sier Astrid entusiastisk etter å ha vært noen få dager i sitt nye virke.

Hun legger straks til :

-Diakoni og tjeneste er viktig i dagens samfunn, og vi har en fantastisk arv å forvalte gjennom arbeidet som virksomhetene driver på vegne av samfunnet. Jeg gleder meg til å bli kjent og ta fatt på oppgavene.

Astrid har kontor i Mohns villa og tar gjerne imot besøk !

Orientering om utbygging på Haraldsplass

By | Aktuelt | No Comments

Mandag 27. januar 2020 ble det gjennomført helikopterflyging på området i forbindelse med rassikring. Rassikringen vil bli ferdigstilt i løpet av uke 6.

Sprengning i indre gårdsrom for nytt Mellombygg er godt i gang, og i midten av februar vil det bli transportert inn og montert opp en større anleggskran på tomten.

Orientering om planlagt bygge- og anleggsvirksomhet på Haraldsplass

Lenke til en annen sideLenke til en annen side

Kirke-Helse konferanse 16.januar 2020, Bergen

By | Aktuelt | No Comments

Helhetlig pasientbehandling – med kultur

Kultur er godt for folkehelsen. Kultur er med å gjøre syke mennesker friske. Kulturens betydning og innvirkning på behandling og folkehelsen, er satt som tema på årets Kirke- og helse konferanse.

Helhetlig pasientbehandling er en rød tråd på konferansen som finner sted 16.januar 2020 på Grand Hotel Terminus i Bergen. Her møter du blant andre:
Kjersti Topp, lege og stortingspolitiker
Audun Myskja, lege og musikkterapeut
Øyvind Dåsvatn, diakon
Øyvind Thomasen, lege og leder for AMK Helse-Bergen
Marthe Valle, sykepleier og artist
Eiliv Eriksen, diakon og pilgrim
Og du møter helsefolk, kirkefolk og kulturarbeidere fra hele landet som er opptatt av helhetlig behandling og kulturens plass i både forebygging og tilhelingsprosess.

http:Program-Kirke-Helse-16.01.2020.pdf

Påmelding til Kirke-Helse 16.01.2020

Vi må utvide praksisrommet

Lenke til en annen sideLenke til en annen side

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Til minne om Edeen

By | Aktuelt | No Comments
Det er ufattelig at denne mannen, Edeen Jalloh, døde 12. juni bare 35 år gammel.
Edeen har vært en god medarbeider for Haraldsplass Diakonale Stiftelse gjennom de siste nær fire årene. Han var en nøkkelperson i oppbyggingen av sykehuset i Nomo Fama, sørøst i Sierra Leone, som Haraldsplass har bygget. Bildet viser Edeens tale under åpningen av sykehuset i Nomo Fama 4. mai 2019. Det var en stor glede å få være Edeens leder og å få arbeide så tett sammen med han.
Takk Edeen for at du tok på deg oppgaven med å bygge et sykehus, for den innsats du la ned for at byggearbeidet skulle lykkes. Takk for at du tok på deg oppdraget med å skaffe inventar til sykehuset. Du sørget for vannforsyning slik at det ble innlagt vann i alle rom. Du sørget for solcellepanel slik at sykehuset kunne ha innlagt strøm.
Du hadde et stort hjerte for ditt folk, for at de skulle få et bedre helsevesen, at barnedødeligheten skulle reduseres, at kvinner skulle få bedre fødselshjelp og at viktigheten av god hygiene skulle hjelpe alle til et bedre liv. Du var kreativ og fant gode løsninger på utfordrende oppdrag, du var arbeidsom og sto på også når du var syk. Du så muligheter også når det var vanskeligheter og du nektet å gi deg før alt var prøvd.
Vi på Haraldsplass har mistet en god medarbeider, Sierra Leone har mistet en verdifull innbygger, dine barn har mistet en god far og din nærmeste familie har mistet en kjær sønn og bror.
Vi ønsker å fullføre det arbeidet du stod i slik at også betjeningsboliger kan bli bygget, både til sykepleiere og lærere.
Våre tanker og bønner går til dine nærmeste og vi lyser fred over ditt minne, Edeen.

Rollaug Waaler
Forstanderinne / daglig leder, Haraldsplass Diakonale Stiftelse