Skip to main content

Diakonissestiftelsen i København besøkte Haraldsplass

6. juni 2024
Fra ve: Claus Pedersen (Diakonissestiftelsen), Vigdis Gåskjenn (Stiftelsen Diakonova Haraldsplass), Annette Christoffersen (Diakonissestiftelsen), Jørn-Henning Theis (Stiftelsen Diakonova Haraldsplass), Mogens Madsen (Diakonissestiftelsen) og Erik Bøckmann (Nestleder i Hovedstyret Stiftelsen Diakonova Haraldsplass)

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass hadde nylig besøk fra vår søsterorganisasjon i Danmark. Utveksling av erfaringer, prosjekter, organisering og rammevilkår stod på dagsorden.

Det er alltid givende å utveksle kunnskap og ideer med andre. Diakonissestiftelsen i København er en stor diakonal organisasjon som ligner på Stiftelsen Diakonova Haraldsplass. De har noen kjerneverdier som de arbeider etter som er godt gjenkjennelige med Stiftelsen Diakonova Haraldsplass sin strategi og ellers hvordan vi driver våre virksomheter. Verdiord som medmenneskelighet, ordentlighet, faglighet, synergi og nytenkning kan samles i vårt motto som er kompetanse med hjertevarme! Diakonissestiftelsen i København har flere virksomheter som ligner våre som bla Diakonifellesskap, utdannelse og  sykehjem.

Vi takker for besøket, og sier på gjensyn, for vi kommer til å ha god kontakt med Diakonissestiftelsen i tiden fremover.

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes