Skip to main content

Tidligere forstander ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse Audun Tang har fylt 100 år!

29. november 2022
Tidligere forstandere og forstanderinne på besøk i Stiftelsen.Audun Tang i midten.

Den 24.november fylte Audun Tang 100 år. Audun Tang ledet Bergen Diakonissehjem (Haraldsplass Diakonale Stiftelse) som forstander fra 1976 til 1989.Før dette var han sykehusprest og studierektor på Haraldsplass. I denne perioden skjedde det mye på Haraldsplass av både strukturelle grep i ledelsen, men også store endringer i bla høgskolen.

Audun Tang vokste opp i bedehus- og indremisjonsmiljøet i Blomsterdalen og dette var med å motivere hans senere livsvalg om å studere teologi. 

I 1953 ble Audun Tang ordinert til prest og frem til 1958 virket han som kretssekretær i Bjørgvin krets av Santalmisjonen. 

Audun Tang var også misjonær ved Batak-kirkens teologiske høyskole i Nord Sumatra. Her var han og familien hans i hele 12 år. 

Fødselsdagen feiret Audun Tang i Ytrebygda kirke 26.november med inviterte gjester. Jubilanten fikk som seg hør og bør mange hilsener på dagen. 

En av de som hilste jubilanten var Jørn-Henning Theis som i dag er adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse. 

Theis fokuserte på hva Tang har betydd for Haraldsplass i en viktig brytningstid i årene 1976-1989. Tang kjempet mange kamper denne perioden for ideell og diakonal sektor.  

I Audun Tang sin tid som leder ble bla barnevern (Haraldsplass Barnevern) og sjelesorgsenteret (Haraldsplass Samtalesenter) etablert. Gjennom funksjonsfordeling mellom Haukeland sykehus og Haraldsplass ble geriatriområdet lagt til Haraldsplass Diakonale Sykehus. Dette var virkelig et sjakktrekk! 

-Du stod opp for Haraldsplass gjennom din refleksjon både prinsipielt, vitenskapelig og teologisk. Dette var en gave og en velsignelse for Haraldsplass. I en sterk brytningstid ideologisk sett løftet du frem også frem diakonien i et sekulært samfunn. Denne diskusjonen er ennå ikke ferdig, sa Jørn-Henning Theis i sin tale til jubilanten. 

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har mye å takke Audun Tang for. 

Vi gratulerer Audun Tang med overstått dag, og ønsker alt godt for dagene som kommer! 

 

 

 

 

 

FOTO: Rollaug Haugland Waaler