Skip to main content

NYTT STYRE I DIAKONIFELLESSKAPET

6. oktober 2020

Tordis Sundnes er valgt som leder i styret for Diakonifellesskapet!

Mandag 28.september var styret for Diakonifellesskapet samlet til konstituering. Dette var det første styremøtet etter at årsmøtet hadde valgt sitt styre.

Diakonifelleskapet har sine røtter tilbake til det opprinnelige søsterfellesskapet på Haraldsplass og er i dag et levende fellesskap av mennesker som er opptatt av diakonalt arbeid i kirke og samfunn. Fellesskapet møtes med jevne mellomrom til temakvelder, fester, Gudstjenester og ikke minst årsmøtehelg.

Styret er valgt for tidsrommet 2020-2021 og består av:

Tordis Sundnes (leder)

Bjørg Rolvsvåg (nestleder)

Astrid A Vilsvik

Øystein Rønhovde

Edith Steiro

Sidsel Grønlund

Varamedlemmer er: Marit Berentsen, Berit Eriksen og Annie Andersen

Forstanderinne Rollaug Haugaland Waaler er styrets sekretær.