Skip to main content

Kristin Lødøen Hope er vår nye sykehusprest og studentprest!

27. oktober 2020
Kristin Lødøen Hope og Jørn Henning Theis på Søsterhjemmet

Det var stor glede i kapellet på Søsterhjemmet søndag 25.10 da Kristin Lødøen Hope ble innsatt som sykehusprest ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og som studentprest på VID-vitenskapelige høyskole avdeling Bergen.

Kristin har allerede vært noen måneder i denne kombinerte stillingen, men forrige søndag var det endelig duket for Gudstjeneste og den nye presten vår ble formelt innsatt.

Søndagens Gudstjeneste var avslutningen på medlemshelgen til Diakonifelleskapet på Haraldsplass.

En Gudstjeneste preget av fellesskap, diakoni, forbønn og til slutt den tradisjonelle kirkekaffen! Og alt skjedde i henhold til gode smitteverntiltak og i henhold til råd fra myndighetene!

Domprost i Bergen, Gudmund Waaler medvirket og innsatte Kristin, og hadde selvfølgelig med seg insettelsesbrev fra biskopen i Bjørgvin: Halvor Nordhaug.

Kristin fikk mange gode ord med seg inn i denne viktige tjenesten der hun gjennom diakoniens tjeneste skal få være der hvor menneskene trenger henne. Enten man er syk eller er student, så er Kristin til stede og får være et redskap for Guds kjærlighet.

Ingeborg Mongstad Kvammen var en av de som var til stede under innsettelsen og som representerer VID.

-Det er spesielt å være studentprest i disse tider, men stengt campus. Du er for tiden studentprest uten studeter, sa Ingeborg i sin hilsen. Hun la til at det er viktig for studentpresten at alle blir behandlet likt, at alle er like verdifulle.

-Det er i diakoniens ånd å ikke gjøre forskjell på folk, sa Ingeborg M Kvammen til studentpresten Kristin!

Jørn Henning Theis som er adm.direktør i Haraldsplass Diakonale Stiftelse fremhevet i sin hilsen at vi fremdeles må løfte frem arven vi har som diakonal institusjon og forvalte den inn i den tiden vi lever i.

-Det er viktig å skape møteplasser for studentene, men også krevende, sa Jørn Henning Theis og legger til

-vi må hele tiden utvikle oss og arbeide helskaplig med prestetjenesten i våre virksomheter.

Med snitter og kake til kaffen ble en fin medlemshelg avsluttet med salmen «Stor er din trofasthet»

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes