Skip to main content

Haraldsplass Helsecampus offisielt åpnet!

19. april 2022
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe foretok den offisielle åpningen

I dag, tirsdag 19. april, innviet VID vitenskapelige høgskole Bergen sin nye campus og har nå formelt flyttet inn i Haraldsplass Helsecampus.

Den offisielle åpningen var det forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe som sto for. Til stede var også helseminister Ingvild Kjerkol og leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen.

Med åpningen av Haraldsplass Helsecampus sørger VID for at studentene kan få en utdanning for fremtiden. Jeg er særlig imponert over det nye Senter for simulering og ferdighetstrening der studentene skal få trene på situasjoner de kommer til å møte i arbeidslivet, og jeg gleder meg på vegne av dagens og morgendagens studenter og pasienter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Haraldsplass Helsecampus er et samarbeid mellom Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Haraldsplass Diakonale Sykehus og VID vitenskapelige høgskole. VID vitenskapelige høgskole sin campus på Haraldsplass i Bergen er sammensatt av nye og historiske bygninger til en moderne, fremtidsrettet høgskole som samhandler tett med Haraldsplass Diakonale Sykehus.

─ Vi ønsker å etablere et unikt kunnskaps- og innovasjonsmiljø. Vi kan allerede se at når mennesker og fagmiljø møtes, så settes ting i gang, sa Jørn-Henning Theis, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse under dagens åpning.

Haraldsplass Helsecampus er det nyeste tilskuddet til VIDs moderne campuser i Stavanger, Oslo og Bergen. Rektor Bård Mæland ved VID vitenskapelige høgskole fremhevet at det på Haraldsplass Helsecampus er kort vei til et moderne ferdighetssenter, sykehus og praksissted.

─ Haraldsplass Helsecampus viser nye måter å drive utdanning på. Her tilbys undervisningsrom som er utstyrt på helt nye måter for å kombinere forelesninger med mer interaktivitet, sa rektor Mæland.

Her skal det legges til rette for et godt og helsefremmende studie- og arbeidsmiljø. Studenter og ansatte både fra VID og sykehuset vil oppleve faglige utfordringer, fellesskap, arbeidsglede, lik tilgang til deltakelse og konkrete muligheter for utvikling av egen kompetanse.

Teknologi har bidratt med nye måter å jobbe på, og medfører blant annet at sykehusets ansatte bruker mer av sin tid sammen med pasienten.

─ På vårt nye sykehus har vi tatt i bruk ny teknologi som støtter opp under god pasientbehandling og høy pasientsikkerhet. Dette vil studentene møte hos oss, sa administrerende direktør Kjerstin Fyllingen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Kort om Haraldsplass Helsecampus

I mai 1918 startet den første eleven på Diakonissehjemmet som i dag er Haraldsplass. Da hadde det vært drevet sykehus og arbeid for fattige i Bergen i mange år allerede. Haraldsplass Diakonale Sykehus driver lokalsykehus for 147 000 innbyggere, som gjør oss til det 12. største akuttsykehuset i Norge, der det kommer mellom 40-50 ambulanser inn til oss hver dag.

FOTO/VIDEO: navn/kilde