Skip to main content

Fagdag på Haraldsplass Helsecampus 6.mai

3. april 2022

Velkommen til fagdag med et viktig og relevant tema:

«De skrøpelige eldre med mange treffpunkt mot kommune og spesialisthelsetjenesten».

Fagdagen er den 6.mai fra kl. 10.00-15.30 og den er gratis!

Meld deg på:

 

I forbindelse med åpning av Haraldsplass Helsecampus inviteres du til en spennende fagdag med dette temaet. Dette er et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Verdighetsenteret og Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Program:

09.30-10.00               Registrering , kaffe / te

10.00-10.10               Åpningsapell v/ Ada Jentoft Bjerkvig

10.10-10.30               Åpningsinnlegg v/ Eldreombud Bente Lund Jacobsen

10.30-11.20               Løser teknologi våre omsorgsoppgaver for de mest skrøpelige, panelsamtale v/ Herdis Alvsvåg, Petter Thornam og Lars Olav Gåsdal

11.20-11.35               Pause

11.35-11.55               Overføringer av pasienter v/Trine Oksholm

11.55-12.15               Eldres bruk av legevakt v/Marit Bakken

12.15-12.40               «Kollektivet», v/Eva Krokan Unge flytter inn på sykehjem

12.40-13.40               Lunsj med noe å bite i

13.40-14.20               Workshop      Forhåndssamtale på sykehjem – hva er hindringer og hva er fremmere v/ Irene Aasmul i samarbeid med Sebastian Von Hofacker

14.20-14.35               Pause

14.35-15.15               Åndelig og eksistensiell omsorg, v/ Tove Giske

15.15-15.30               Oppsummering

Gratis påmelding innen 29.04.22

meld deg på her:

FOTO:Unsplash