Skip to main content

Studentene ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen møtte arbeidslivet

22. august 2023
Stands, pizza og prat i Haraldsplass Helsecampus

Haraldsplass Serio Ung, Domkirkehjemmet og Siljuslåtten sykehjem møtte 1. og 2.års studentene ved VID campus Haraldsplass til mat, prat og orientering om virksomhetene. Studentene satte pris på denne møteplassen, og virksomhetene satte pris på å få kontakt med studentene.

Nytt studieår og nye muligheter! Mange av studentene våre har også et arbeid i tillegg til studiene. Det er både givende, lærerikt og spennende. Haraldsplass Diakonale Stiftelse inviterte tre av virksomhetene til et uforpliktet møte i Haraldsplass Helsecampus. Her fikk studentene innblikk i hvordan det er å jobbe i en barnevernsinstitusjon eller på et sykehjem. Det er alltid behov for ekstravakter, helge stillinger eller ferievikarer i helse- og omsorgssektoren. Sykepleierstudentene er attraktive i disse dager. Der er store behov overalt, og med dette møtepunktet håper vi at noen av studentene ved Haraldsplass ønsker å arbeide i våre virksomheter. Vi ønsker lykke til med både studier og jobb!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes