Skip to main content

Astrid er ny medarbeider i Haraldsplass Diakonale Stiftelse

9. mars 2020

Astrid Aarhus Byrknes er tilsatt som samfunnskontakt og rådgiver i Stiftelsen og ønsker å bidra med sin kompetanse og kunnskap på bla samfunns og kommunikasjonsfeltet.

Astrid er bosatt i Knarvik i Alver kommune og var fra 2007 til 2019 ordfører i Lindås kommune. Hun er utdannet sykepleier og har brei politisk erfaring fra lokal, regional og sentral politikk.

– Det er stort privilegium å få jobbe med samfunnet rundt seg enten det er sentrale  myndigheter, kommuner eller det private næringslivet. Når jeg i tillegg  har med meg mottoet eller slagordet  «kompetanse med hjertevarme» så gir det meg en ekstra boost til å være med å forme og utvikle denne diakonale stiftelsen og samarbeide med alle de flotte lederne og ansatte i de ulike virksomhetene !

Det sier Astrid entusiastisk etter å ha vært noen få dager i sitt nye virke.

Hun legger straks til :

-Diakoni og tjeneste er viktig i dagens samfunn, og vi har en fantastisk arv å forvalte gjennom arbeidet som virksomhetene driver på vegne av samfunnet. Jeg gleder meg til å bli kjent og ta fatt på oppgavene.

Astrid har kontor i Mohns villa og tar gjerne imot besøk !