Skip to main content

Haraldsplass Diakonale Stiftelse søker kvalitets- og bærekraftsansvarlig

9. januar 2023
Alléen med lys i november!

Haraldsplass Diakonale Stiftelse søker etter deg som er analytisk med sans for kritisk tenkning og med sterk etisk retningssans. Du må være opptatt av og interessert i å bygge systemer som underbygger de målene og kravene virksomheten(e) har, og du må kunne veilede dine kollegaer i bruk av kvalitetssystem og dokumentering. Stillingen inngår i dag i avdeling for finans, strategi og virksomhetsstyring, en ny avdeling som i tråd med nylig vedtatt strategi har et særlig fokus på økonomi og utviklingskapasitet gjennom kvalitet, god styring og forvaltning.  

Stiftelsen er i stor endring, og du vil ha mange sterke fagfolk som kollegaer som sammen, og hver for seg, yter rådgiving og støtte til Stiftelsen og flere av virksomhetene i Haraldsplass-familien. Du vil være sentral i å videreutvikle strukturer slik at Stiftelseskonsernet etterlever og effektivt kan rapportere på både finansielle og ikke-finansielle krav innen kvalitet, ESG og ulike sertifiseringer.

Som ansatt hos oss er du opptatt av å dele kunnskap og har et ønske om å bidra til utvikling og profesjonalisering. Du motiveres av Stiftelsens motto «Kompetanse med hjertevarme» og er lojal til Stiftelsens formål. Personlig interesse og egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen vil rapportere til Direktør for finans, strategi og bærekraft, men det kan på noe sikt bli endringer i organisasjonen.

Stiftelsens medarbeidere skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger.

Trykk her for å lese mer om stillingen

FOTO/VIDEO: navn/kilde