Skip to main content

Stiftelsen følger nøye med Korona situasjonen

18. mars 2020

Haraldsplass Diakonale Stiftelse følger nøye med utviklingen av Covid-19 , Korona viruset. Det er viktig å forholde seg til de nasjonale og lokale myndigheter sine retningslinjer i denne krevende situasjonen vårt land og folk står overfor i disse dager.

De medarbeiderne i Stiftelsen som kan ha hjemmekontor har det i dagene fremover. Derfor er det nå ei stengt dør i Mohns Villa der Stiftelsen har sine kontor. Det er allikevel lagt opp til kontakt mellom de tilsette og besøkende. Vårt dyktige team av driftspersonell er tilstede og gjør en glimrende jobb ute i felten. Selv om de fleste medarbeiderne nå har sitt hjemmekontor så er vi allikevel bare en telefonsamtale unna !

Husk å beskytt deg selv og andre ved å være nøye på :

-god håndhygiene , vask hendene ofte med såpe og vann

-host eller nys i et papirlommetørkle og kast det etterpå, eller host / nys i albuen

-begrens fysisk kontakt

-vær oppmerkosm på rengjøring

-hold avstand til andre og vis hensyn

Og ikke minst :

VÆR ET MEDMENNESKE. Vis omtanke og omsorg ved å blant annet ta en telefon til noen som trenger det !