Skip to main content

Leidulf Øy blir ny samtalepartner ved Haraldsplass Samtalesenter

13. november 2020
Leidulf Øy på kontoret ved Haraldsplass Samtalesenter

Fra 15.desember får Haraldsplass Samtalesenter en ny mann med på laget!

Leidulf Øy som er prest i Sædalen menighet i Bergen skal arbeide ved Samtalesenteret i 25% stilling.

For Haraldsplass Samtalesenter er det viktig å ha samtalepartnere med ulik bakgrunn og kompetanse.

Leidulf Øy er ikke bare prest, men han har også en pastoralklinisk utdanning, og han synes samtale, veiledning og sjelesorg er viktig å ha fokus på.

-Alle trenger fra tid til annen å ha en person å gå ved siden av seg. Jeg ønsker å være til hjelp gjennom samtale og veiledning for folk flest, sier Leidulf Øy.

En del av prestetjenesten er nettopp å ha samtale med mennesker i ulike livssituasjoner.

Leidulf Øy tok sin utdannelse på Misjonshøyskolen i Stavanger og var ferdig i 2000.

Han er gift og har fire tenåringer i hus og bor i Sædalen. Leidulf var med å starte og bygge opp Sædalen menighet.

Han har vært prest i hele sitt yrkesaktive liv, og nå gleder han seg til å gå inn i også andre oppgaver, selv om prestetjenesten fortsatt er den største delen av arbeidet han har.

-Jeg har hørt mye positivt om Haraldsplass Samtalesenter, og gleder meg til å bli en del av Haraldsplass familien, sier Leidulf, og fortsetter:

-Jeg ønsker også at vi på samtalesenteret ved noen anledninger kan ha kurs og temakvelder i ulike sammenhenger.  Det kan både være for ungdom, studenter og voksne.  Det er bare å ta kontakt hvis det er behov og ønske om det.

-Jeg tror det er et behov for dette tilbudet som blir gitt på Haraldsplass, også som et supplement til det tilbudet som blir gitt i spesialisthelsetjenesten, sier Leidulf Øy.

Vi ønsker Leidulf Øy velkommen som medarbeider ved Haraldsplass Samtalesenter!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes