Skip to main content

FORTSATT AVLYSTE ARRANGEMENTER PÅ SØSTERHJEMMET

26. november 2020

Diakonifellesskapet avlyser alle arrangementer fram til 10. desember.

Smittesituasjonen er fremdeles krevende selv om det er gledelig å se at antall smittede går ned i Bergensområdet. Diakonifelleskapet ser ikke mulighet for å åpne for arrangementer nå, men følger situasjonen nøye.

Middagsbønn på onsdager, adventskaffen 29.11 og 6.12 blir avlyst, det samme gjelder for kveldsgudstjenesten den 2.desember.

-vi synes det leit å ikke få samles til fellesskap, men nå må vi holde ut og håpe at smitten går ned og vi får mer normale dager igjen.

Husk å ta vare på hverandre, ta gjerne en telefon eller send en sms og på den måten gi mot og oppmuntring til hverandre, sier forstanderinne Rollaug Haugland Waaler.