Skip to main content

NY MEDARBEDER VED HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE

6. april 2021

Conrad Myntevik er ansatt som controller  og ser frem til å være en del av teamet som skal arbeide med å følge opp de ulike virksomhetene under Stiftelsen!

Conrad er 39 år, gift og har to barn og en hund!

Han har mastergrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH), samt mastergrad i revisjon og regnskap fra BI, og er statsautorisert revisor.

Conrad Myntevik kommer fra en stilling som økonomiansvarlig i et selskap som het Casio Scandinavia, men nå er han på plass i Mohns Villa og gleder seg til å bli kjent med Stiftelsen og virksomhetene.

Teamet som Conrad nå blir en del av, skal utvikle gode og profesjonelle fellestjenester, og dette området med fellestjenester er under oppbygging og ledes av økonomi og organisasjonsdirektør Vigdis Anita Gåskjenn.

Conrad forteller at han er opptatt av å finne løsninger for å effektivisere prosesser og samtidig skape synergier mellom de ulike virksomhetene.

-Jeg ser frem til å følge opp sykehjemmene våre, og bistå dem så godt jeg kan med min kompetanse. Virksomhetene gjør en viktig og god jobb, og jeg gleder meg til å bli en del av teamet, sier Conrad Myntevik.

Vi ønsker Conrad hjertelig velkommen til Haraldsplass og lykke til i arbeidet!