Skip to main content

Rollaug Haugland Waaler er nytt styremedlem i Eurodiaconia!

7. juni 2021

Forstanderinne og daglig leder i Haraldsplass Diakonale Stiftelse er valgt inn i styret for den diakonale europeiske organisasjonen  Eurodiaconia!

Det er for tiden tre norske organisasjoner som er medlemmer i Eurodiaconia. Foruten Haraldsplass Diakonale Stiftelse er også Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) medlem,  samt Kirkens bymisjon Norge!

Rollaug Haugland Waaler ble valgt inn i hovedstyret for Eurodiaconia på generalforsamlingen 27.mai 2021 som fant sted på den digitale plattformen ZOOM!

Eurodiaconia arbeider for de som har minst ressurser og faller utenfor i samfunnet. Organisasjonen legger vekt på sosialt entreprenørskap som redskap for det diakonale arbeidet.

-Jeg ser frem til å være med å bidra i styret, og gleder meg til et spennende arbeid i et europeisk diakonalt fellesskap, sier Rollaug Haugland Waaler.