Skip to main content

Fremtidens boformer!

17. august 2021

Hvordan vil vi bo i fremtiden? Hva er viktig for deg når du skal velge boform, flytte eller planlegge for ny bolig?

Vær med oss på arrangementet «Fremtidens boformer» under Arendalsuken 2021!

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er på plass i Arendal, og vi vil sammen med Diakonhjemmet, Sørmegleren, Sparebanken Sør og Eiendom Norge ha fremtidens boformer på agendaen under Arendalsukens 2.dag!

Samfunnstrendene viser at det er nødvendig å tenke annerledes rundt utviklingen av boligtyper og boformer som møter fremtidens behov. Hvordan kan vi legge til rette som samfunnsaktør, og kan vi som diakonale institusjoner bidra her?

Vi spør, vi samtaler og vi hører ulike aktører snakke om dette! Velkommen innom. Arrangementet streames her https://vimeo.com/event/1203306    kl 11 til 11.45.

Velkommen!

https://vimeo.com/event/1203306

FOTO: Unsplash