Skip to main content

Vellykket Arendalsuke 2021

20. august 2021
Adm.dir i Sparebanken Sør Geir Bergskaug sammen med Vigid Anita Gåskjenn økonomi-og organisasjonsdirektør og Astrid Aarhus Byrknes samfunnskontakt.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse ser tilbake på Arendalsuken 2021 med stor glede!

Arendalsuken 2021 er gjennomført, og Haraldsplass Diakonale Stiftelse har som kjent vært tilstede og bidratt som arrangør av to viktige temaer: «Fremtidens boformer» og «Det gode barnevern».

Sammen med Diakonhjemmet, VID vitenskapelige høgskole og Sparebanken Sør har vi tilrettelagt for å bidra med viktige temaer under årets Arendalsuke.

Begge våre arrangement var svært godt besøkt, rett og slett fult i lokalet til Sparebanken Sør, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger på at arrangementene var nyttige og gode!

En stor bonus var det at arrangementene under Arendalsuken har vært streamet, også våre! Det har gjort at vi har hatt mange med som har sett og fulgt med på disse temaene.

Det har med andre ord var en vellykket uke, og vi håper å være på plass også til neste år!

Fra Stiftelsen vil vi takke våre samarbeidsparter, politikerne og de som ellers bidrog, og særlig Sparebanken Sør som vertskap. Vi takker for den praktiske tilretteleggingen i lokalet med bla produksjon av streaming og opptak!

FOTO: Sparebanken Sør