Skip to main content

Takknemlig, likevel?

23. desember 2021

Det er med litt ulike følelser jeg går inn i julen 2021. Men de handler egentlig alle om takknemlighet. De fleste av oss trodde vel at pandemien skulle ha sluppet det kraftige taket som den har hatt over hele verden de snart to siste årene. Men slik er det ikke,- vi må fortsatt leve med sterke restriksjoner og være svært forsiktige for å kunne bidra til at smitten ikke sprer seg.

For mange av våre institusjoner, er det krevende å stå i dette, og nå også få bemanningen til å gå opp. Så vår takknemlighet, og våre tanker skal gå til dem som på mange måter står i første linje: De ansatte på sykehusene, sykehjemmene og barnevernsinstitusjonene våre,- de som sikrer god behandling, pleie og omsorg 24/7. De har gjort en kjempeinnsats som det nesten er vanskelig å sette ord på. En innsats som fortsetter inn i julen og inn i 2022. La oss tenke på og huske på alle som står i dette disse dagene. Vi har grunn til å være takknemlige!

Det var den ene følelsen.

Den andre er at vi er heldige som bor i Norge. Det er tilgang på vaksiner, det settes i gang tiltak når restriksjoner rammer samfunnet, og når strømprisen går til værs, så stiller storsamfunnet opp. Vi kunne sikkert tenkt oss at det skulle vært enda bedre, men sammenlignet egentlig med hele resten av verden, så er vi i en unik posisjon. Ikke minst er det tankevekkende at vaksinasjonsgraden i de fattigste landene er så lav som den er, – nå når vi kan sette dose 3. Det gjør at vi som nasjon og samfunn har et stort ansvar for å sikre at også resten av verden skal få tilgang på vaksine. Så vi har grunn til å være takknemlige, men det gir et stort ansvar!

Det var den andre følelsen.

Den tredje er om vi virkelig skjønner dette? Vår posisjon, våre muligheter, våre unike privilegier. Jeg tror i alle fall det trenger tid og refleksjon å ta det inn over oss. Å oppdage alle de grunnene vi har til å være takknemlige, også denne julen, på tross av alt som skjer.

Stiftelsen inviterer hvert år til konsert i Korskirken hvor vi samtidig støtter Kirkens Bymisjon. Årets konsert med Marte Valle måtte vi dessverre avlyse på grunn av pandemien. Men vi har bestemt at vi likevel betaler det konserten ville kostet oss, slik at dette ikke skal gå ut over verken flott artister eller støtten til Kirkens Bymisjon. Alle som har kjøpt billetter som en «egenandel», får selvsagt disse refundert. Men Kirken Bymisjon gjør en stor innsats for mange sårbare. Det er mye ensomhet rundt oss, noe pandemien egentlig forsterker. Kanskje vi kan tenke gjennom om vi, som enkeltpersoner, kunne gjøre noe for noen?

Så med alle disse ulike følelsene, som egentlig alle handler om takknemlighet, vil jeg ønske alle en riktig god jul, og oppfordre alle til å tenke på julens egentlige innhold: At Gud kom til jorden som et lite barn for å være nær oss, i våre liv, i våre opplevelser, og våre utfordringer. Akkurat der vil Gud være sammen med oss! Midt i våre liv.

Ha en velsignet julefeiring, og et riktig godt nytt år.

Beste hilsen

Jørn-Henning Theis

Administrerende direktør