Skip to main content

Byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa besøkte Haraldsplass Diakonale Stiftelse

22. februar 2022
Fra ve: Vigdis Anita Gåskjenn, Anders Hovland, Jørn-Henning Theis, Kjell Wollf, Beate Husa

Fredag 18.februar fikk Haraldsplass Diakonale Stiftelse besøk fra Bergen kommune. Byråd Beate Husa (KrF) kom sammen med sin rådgiver Eivind Skår og kommunaldirektør Kjell Wollf for å møte ledelsen i Stiftelsen.

Samhandling og samarbeid er viktig og avgjørende når man driver virksomheter innen helse- og omsorg.

Vi setter stor pris på tett og god dialog med Bergen kommune både gjennom den politiske ledelse, men også den administrative. Å løfte utfordringer og problemstillinger gjennom en åpen og ærlig dialog ser vi på som viktig, for alt vi gjør det gjør vi på vegne av innbyggerne.

Byråd Beate Husa gav klart uttrykk for viktigheten med slike møtepunkt der vi kan drøfte dagsaktuelle problemstillinger, orientere hverandre og på den måten sette viktig saker på dagsorden.

En omvisning i Haraldsplass Helsecampus ble det også tid til, og byråden gav uttrykk for at vi har fått tjenlige og romslige arealer som innbyr til samhandling og samarbeid tverrfaglig.

Takk for besøket, og velkommen igjen!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes