Skip to main content

La oss vise omsorg og ta vare på hverandre i en vanskelig tid

2. mars 2022

Kjære alle sammen

Situasjonen i Ukraina bekymrer både meg og oss alle, og det er uvirkelig å være vitne til at det har brutt ut en stor krig  så å si i vårt «nabolag».

Det som har skjedd og skjer er et alvorlig angrep på demokratiet, folkeretten, friheten og et enkelt lands suverenitet.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse stiller seg fullt og helt bak den norske regjerings fordømmelse av Russland sin invasjon av Ukraina, og håper og ber om en fredelig løsning på konflikten og våpenhvile.

Mine tanker går til alle som er berørt, og spesielt til dere fra Ukraina som arbeider i våre virksomheter og som nå kjenner på utrygghet og uvisshet om hva som skjer med familie, slektninger og venner som bor i Ukraina. Mange er på flukt, og noen finner kanskje veien til Norge.

Vi kjenner på stor sorg over det som skjer, og jeg håper vi alle kan finne trøst i fellesskap med andre i denne krevende tiden vi er inne i.I våre virksomheter finner vi både russiske og ukrainske medarbeidere, så la oss bruke klokskap og omsorg i møte med hverandre, og ta vare hverandre!

 Alt godt.

 Med vennlig hilsen

 Jørn- Henning Theis, adm dir Stiftelsen/Styreleder i virksomhetene

FOTO: Unsplash