Skip to main content

Styreleder Johan Fredrik Odfjell takket av

30. mai 2023
Adm.dir. i Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Jørn-Henning Theis overrakte blomster og takk til avtroppende styreleder Johan Fredrik Odfjell på representantskapsmøtet 25.mai 2023.

Adm.dir. Jørn- Henning Theis i Haraldsplass Diakonale Stiftelse takket av styreleder Johan Fredrik Odfjell i forbindelse med det årlige representantskapsmøte i Stiftelsen.

Jørn-Henning Theis benyttet anledningen til å uttrykke Stiftelsens dype takknemlighet for den store og viktige innsatsen Odfjell har gjort for Stiftelsen, og det gode samarbeidet som har vært i de åtte årene Odfjell har sittet i som styreleder.

Johan Fredrik Odfjell har vært en dedikert styreleder som har vist engasjement, visjonær ledelse og faglig kompetanse. Dette har vært uvurderlig for Stitelseskonsernet. Det er i disse åtte årene skapt mye på Haraldsplass. Vekst og utvikling har stått sentralt, og Johan Fredrik Odfjell har ledet styret med drivkraft, entusiasme, strategisk arbeid og alltid med formålet for Stiftelsen for øyet. Brukerne av tjenestene har stått sentralt i Hovedstyrets arbeid under hans ledelse.

-Med din kunnskap og engasjement har du bidratt til økt kvalitet på styrearbeidet med gode løsninger og resultater.

På vegne av administrasjonen i Stiftelsen og våre virksomheter ønsker jeg å formidle vår takknemlighet for arbeidet du har utført, for samarbeidet disse årene og for de resultater vi sammen har oppnådd, sa Jørn-Henning Theis.

Johan Fredrik Odfjell fortsetter som styremedlem i Hovedstyret.

Ny styreleder er Erik Bøckmann som har vært nestleder i Hovedstyret, og vi ser frem til samarbeidet med en særs kvalifisert styreleder..

FOTO/TEKST: Astrid Aarhus Byrknes