Skip to main content

Gleder seg til oppstart av fagskolen Diakonova

23. juni 2023
Gry Ulvedalen er rektor på Fagskolen Diakonova.

Det nærmer seg studiestart ved den nye Fagskolen Diakonova.

Fagskolen Diakonova starter opp ved to studiesteder; Bergen og Oslo i august 2023.

Fagskoleutdanning er høyrere yrkesfaglig utdanning for fagarbeidere. Kompetansen du får, kan du ta i bruk direkte i arbeidslivet. For å sikre yrkesrelevansen samarbeider Fagskolen tett med næringslivet.

I disse dager sendes det ut invitasjoner til den offisielle åpningen i Bergen og Oslo. For Bergen blir det åpning 29.august i VID vitenskapelige høgskole sine lokaler på Haraldsplass Helsecampus.

Det er foreløpig 12 studenter som starter i Bergen, og 29 studenter i Oslo. Fremdeles er det ledige studieplasser, og Fagskolen tar inn fortløpende studenter.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er medeier i Fagskolen Diakonova, og har tatt en sommerprat med rektor Gry Ulvedalen. Hun ser frem til åpningen og til et spennende år i fagskolen.

Hvor kommer studentene fra?

Studentene som nå er tatt opp kommer fra ulike virksomheter, og fra forskjellige kommuner. Jeg er glad for at vi også har studenter fra eierne av Fagskolen Diakonova  sine virksomheter.

Er rektor klar til oppstart, og hva ser du fram til?

-Det er med stor glede og stolthet jeg ønsker studenter velkommen til oss på Fagskolen Diakonova! Som rektor er den en glede å se fram til å møte de nye studenter som har valgt å videreutdanne seg innen helsefag, en bransje som i dag mer enn noensinne trenger dyktige fagfolk. Ved å velge Fagskolen Diakonova har de valgt å bli en del av et fellesskap som er dedikert til å utvikle og øke kunnskapen og ferdighetene deres i helse- og omsorgssektoren. Jeg gleder meg til at både jeg og teamet mitt skal støtte studentene på reisen deres og sørge for at de får en utdannelse av høy kvalitet som vil forberede dem for en givende og utfordrende karriere. Så gleder vi oss til den offisielle åpningen, som skjer samtidig med at vi ønsker de nye studentene velkommen og får møte hver og en av dem personlig.

Hvorfor er Fagskolen Diakonova viktig?

Det er gledelig å se at Helsepersonellkommisjonen peker på Høyere yrkesfaglig utdanning som en del av løsningen på det fremtidige behovet for kompetanse i tjenestene. Fagskolene innehar i dag studietilbud som samsvarer godt med kompetansebehovet i helse- og omsorgstjenestene og som er relevant karrierevei for yrkesfagutdannede.

Livslang læring og muligheter for faglig utvikling er grunnleggende for å beholde fagarbeidere som fagarbeidere gjennom hele yrkeskarrieren. Intern skolering og fagutvikling på arbeidsplassen er viktig for å bygge denne kompetansen. I tillegg er fagskolens tilbud innen helsefag i stor grad rettet mot yrkesaktive som ønsker seg faglig påfyll. (NOU 2023:4 – Tid for handling)Fagskolene skal både bidra til et kompetanseintensivt arbeidsliv gjennom faglig påfyll for dem som allerede er i arbeid og skal gi muligheter for videre karrierevei for fagskoleutdannede som ønsker det. Et viktig kjennetegn med fagskoleutdanningene er at de er utviklet i nært samarbeid med arbeidslivet. Fagskoletilbudene blir i dag stadig mer relevante for arbeidsmarkedet fordi de tilbyr korte, praktiske utdanninger som arbeidslivet har behov for. Fagskolene har tradisjon for å snu seg raskt og utvikle nye utdanningstilbud i tråd med arbeidslivets uttrykte kompetansebehov. Representanter fra helsesektoren, sammen med tillitsvalgtapparatet, deltar aktivt i prosessen med å identifisere kompetansebehov og rekruttere til utdanningstilbudene.

Samtidig blir også mer tradisjonelle fagskoleutdanninger stadig mer spesialiserte, og varigheten på enkelte fagskoleutdanninger øker i takt med behovet for ytterligere faglig fordypning. Fagskolene balanserer derfor ulike behov og forventninger i et samfunn som stadig endrer seg.

Regjeringens kompetansereform har som mål at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse, og at arbeidslivet skal få tilgang til den kompetansen det har behov for. Fagskolene leverer fleksible og desentraliserte utdanningstilbud, tilbud som er tilgjengelige for personer som på grunn av bosted, arbeid eller livssituasjon ikke kan studere heltid ved en campus. Fagskolene har vært særlig sentrale i treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling som ble satt i gang i 2019.

Har rektor ferieplaner?

Ja, det har jeg! Denne sommerem tar vi bilen og kjører til Polen og gamle Øst-Tyskland for å feriere noen dager sammen med venner. Resten av sommeren går nok med til å planlegge for oppstart av Fagskolen og alle de tildelte prosjektene vi har vært så heldige å motta.

Lykke til med viktig arbeid i fagskolen, med oppstarten i august og god sommer!

 

FOTO: Pål A Berg, Diakonhjemmet.