Skip to main content

Haraldsplass Diakonale Stiftelse på Arendalsuka 2023

28. juni 2023
Deler av konsernledergruppen ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse utenfor Sparebanken Sør i Arendal i 2022

Haraldsplass Diakonale Stiftelse deltar på Arendalsuka 2023 fra 14.- 18. august.

Arrangementene våre foregår i Sparebanken Sør sine lokaler i hjertet av Arendal. Våre arrangementer er i samarbeid med Sparebanken Sør, Eiendom Norge, KNIF og VID vitenskapelige høgskole.

Vi ønsker å dele kunnskap og kompetanse fra våre virksomheter, og som en ideell samfunnsaktør setter vi viktige temaer på dagsorden denne uken.

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert for samfunnet vi lever i.

Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Rundt 1700 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse inviterer til tre arrangement:

«Flytt mens du kan – flytt til et fellesskap»

«Det kunnskapsbaserte barnevern – er vi på rett vei?»

«Kan innovative ideelle organisasjoner bidra til å løse eldreomsorgens utfordringer?»

Arrangementene blir streamet, følg med på vår Facebook side.

Stiftelsens facebookside

FOTO: Haraldsplass Diakonale Stiftelse