Skip to main content

Til minne om Edeen

13. juni 2019
Det er ufattelig at denne mannen, Edeen Jalloh, døde 12. juni bare 35 år gammel.
Edeen har vært en god medarbeider for Haraldsplass Diakonale Stiftelse gjennom de siste nær fire årene. Han var en nøkkelperson i oppbyggingen av sykehuset i Nomo Fama, sørøst i Sierra Leone, som Haraldsplass har bygget. Bildet viser Edeens tale under åpningen av sykehuset i Nomo Fama 4. mai 2019. Det var en stor glede å få være Edeens leder og å få arbeide så tett sammen med han.
Takk Edeen for at du tok på deg oppgaven med å bygge et sykehus, for den innsats du la ned for at byggearbeidet skulle lykkes. Takk for at du tok på deg oppdraget med å skaffe inventar til sykehuset. Du sørget for vannforsyning slik at det ble innlagt vann i alle rom. Du sørget for solcellepanel slik at sykehuset kunne ha innlagt strøm.
Du hadde et stort hjerte for ditt folk, for at de skulle få et bedre helsevesen, at barnedødeligheten skulle reduseres, at kvinner skulle få bedre fødselshjelp og at viktigheten av god hygiene skulle hjelpe alle til et bedre liv. Du var kreativ og fant gode løsninger på utfordrende oppdrag, du var arbeidsom og sto på også når du var syk. Du så muligheter også når det var vanskeligheter og du nektet å gi deg før alt var prøvd.
Vi på Haraldsplass har mistet en god medarbeider, Sierra Leone har mistet en verdifull innbygger, dine barn har mistet en god far og din nærmeste familie har mistet en kjær sønn og bror.
Vi ønsker å fullføre det arbeidet du stod i slik at også betjeningsboliger kan bli bygget, både til sykepleiere og lærere.
Våre tanker og bønner går til dine nærmeste og vi lyser fred over ditt minne, Edeen.

Rollaug Waaler
Forstanderinne / daglig leder, Haraldsplass Diakonale Stiftelse