Skip to main content

Haraldsplass Diakonale Stiftelse med Diakonipris!

10. mai 2022
Adm.dir. Jørn-Henning Theis ved en av de mange nye utsmykkimnger i Haraldsplass Helsecampus. Dette veggbildet handler om diakoni.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har gjennom hovedstyret opprettet en ny Diakonipris. For første gang skal prisen som har fått navnet «Regine Waages pris for diakoni og frivillighet» deles ut under diakonikonferansen i Bergen høsten 2022.

Med en egen Diakonipris vil  Stiftelsen Bergen Diakonissehjems legat for Diakonal Virksomhet sette fokus på viktigheten av diakoni og frivillighet i dagens samfunn. Det blir gjort mye godt arbeid av både enkeltpersoner, men også gjennom frivillige lag og organisasjoner i Bjørgvin på dette området.

-Nå vil vi være med å anerkjenne, hedre og gi oppmuntring til noen av de som tar del i det diakonale og frivillige arbeidet, sier forstanderinne ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse Rollaug Haugland Waaler.

I henhold til formålet skal stiftelsens netto overskudd jfr. §3c hvert år deles ut til diakonale tiltak i Bjørgvin Bispedømme.

Diakonale tiltak for barn og unge skal spesielt  tilgodesees ved tildeling. Søknader som er direkte rettet mot hjelpetrengende personer innenfor et tiltak skal prioriteres.

«Regine Waages pris for diakoni og frivillighet»  skal deles ut til diakonal innsats i Bjørgvin. Den kan gis til:

  • Enkeltpersoner, institusjoner, organisasjoner, foreninger eller grupper som tilfredsstiller kriteriene.
  • Diakonal innsats som vil bli prioritert skal ha preg av inkludering, omsorg, «empowerment» og gjerne nytenkning.

Prisen vil ha sin egen jury bestående av representanter fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse, DnK Bjørgvin og fra KIA.

Prisen vil bli delt ut på Diakonikonferansen «Diakoni Bjørgvin» som arrangeres hvert annet år.

-Vi gleder oss virkelig over alle de muligheter som denne diakoniprisen vil gi bla det å synligjøre diakoni og frivillighet. Nå håper vi på mange innspill til kandidater og håper prisen kan bli et løft for diakoni og frivillighet, sier Rollaug Haugland Waaler.

FOTO/TEKST: Astrid Aarhus Byrknes