Haraldsplass Diakonale Stiftelse – hovedkontoret holder stengt inntil videre

20. desember 2021