Skip to main content

Helse- omsorgskomiteen på Stortinget kom til Haraldsplass Diakonale Stiftelse

24. februar 2022
Helse- og omosrgskomiteen på Stortinget sammen med konsernlederne i Haraldsplass Diakonale Stiftelse og VID vitenskapelige høgskole.

Det er ikke hver dag at en samlet Helse- og omsorgskomite er på besøk i Bergen.

Stortinget som etter valget i 2021 trådte sammen i oktober har hatt mange av sine møter på digitale plattformer, og det har vært få fysiske møter.

På sin første komitereise gikk altså turen til Bergen. Vi er svært glade for at Helse- og omsorgskomiteen ville besøke Haraldsplass Helsecampus, og på den måten få et innblikk i ideell virksomhet.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse med dens virksomheter er en hjertevarm og utviklingsorientert Stiftelse. Vi er fremtidsretta og en viktig samfunnsaktør i Bergen og Bergensområdet.

Helse- og omsorgskomiteen med leder Tone Wilhelmsen Trøen uttrykte klart at det var interessant og lærerikt å få innblikk i virksomhetene, og ble begeistret for den nye campus til VID vitenskapelige høgskole, og innovasjonskraften som ligger i Senter for Simulering og Ferdighetstrening.

-Det var interessant å se hvordan studentene fikk ferdighetstrening, og alle de muligheter som ligger for utvikling og gjøre seg klar for praksis, sier Tone Wilhelmsen Trøen. Hun legger også til at sykepleiefaget ligger hennes hjerte nær, og at ny campus gir alle muligheter for et godt læringsutbytte.

Gjennom møtet og orienteringen fikk også Helse- og omsorgskomiteen et godt innblikk i Haraldsplass Diakonale Sykehus, driften og innovasjonskraften som ligger der.

-Det var fint å se det nye sykehusbygget og lære få om innovasjonen som bygget gir grunnlag for. Det er ingen tvil om at Haraldsplass spiller en viktig rolle i helsetjenesten vår, sier Tone Wilhelmsen Trøen som er komiteens leder.

Komiteens sekretær Kirsten Gjemdal var også begeistret over det hun fikk se og høre, og fortalte entusiastisk at hun var født på Haraldsplass Diakonale Sykehus, den gang det var en fødeavdeling der.

Det er alltid givende å ha beslutningstakere på besøk, og som ideelle og som den samfunnsaktøren vi er så kan vi på denne måten få vist hvordan vi forvalter våre tjenester til det beste for innbyggerne våre.

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes